Trình tự giải quyết đơn tố cáo nặc danh

Ngày hỏi:29/08/2013

Tôi muốn hỏi một việc như sau: Với một đơn tố cáo có tên, địa chỉ của người bị tố cáo, nhưng không có chữ ký và tên của người tố cáo. Nhưng UBND huyện vẫn giao Thanh tra huyện xem xét. Vậy xin hỏi Luật sư trình tự giải quyết đơn tố cáo nặc gianh này như thế nào?

  • Tại khoản 2 điều 9 Luật tố cáo quy định:

   Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

   b) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được;

   c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình;

   d) Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.

   Điều 19 Luật tố cáo quy định về hình thức hình thức tố cáo như sau ;

   1. Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.

   2. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

   3. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.

   Như vậy, khác với trước đây, Luật tố cáo hiện nay không quy định giải quyết đơn thư tố cáo nặc danh.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn