Trình tự kê khai, nộp phí thi hành án dân sự

Ngày hỏi:18/07/2017

Trình tự kê khai, nộp phí thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thị Tuyết Trâm. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về thu phí thi hành án dân sự để phục vụ nhu cầu cá nhân. Cho tôi hỏi, trình tự kê khai, nộp phí thi hành án dân sự được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thi Tuyết Trâm (tuyettram*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự kê khai, nộp phí thi hành án dân sự được quy định tại Điều 8 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể là:

   1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thi hành án dân sự đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

   2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thi hành án dân sự thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

   Căn cứ quy định đã được trích dẫn thì hằng tháng tổ chức thi hành án phải gửi số tiền phí thi hành án dân sự đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí thi hành án dân sự có nghĩa vụ phải thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thi hành án dân sự thu được theo tháng và quyết toán năm theo quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự kê khai, nộp phí thi hành án dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Thông tư 216/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn