Uỷ quyền; thỏa thuận và căn cứ ra quyết định đình chỉ thi hành án dân sự.

Ngày hỏi:21/07/2009
Người được thi hành án có văn bản ủy quyền thi hành án cho người được ủy quyền. Trong quá trình giải quyết thi hành án. Người phải thi hành án có văn bản đồng ý cho người khác thay mình thực hiện nghĩa vụ thi hành án. sau đó người được ủy quyền thi hành án và người được đại diện thực hiện thay nghĩa vụ người phải thi hành án tiến hành thỏa thuận thi hành án. Hai bên đương sự đồng ý việc thỏa thuận. đại diện người phải thi hành án nộp đủ số tiền theo biên bản thỏa thuận, người được ủy quyền (bên được thi hành án) đã có văn bản đề nghị đình chỉ việc thi hành án. Nhưng sau khi ký biên bản thỏa thuận và viết đơn đề nghị đình chỉ thi hành án (cơ quan thi hành chưa ra quyết định đình chỉ thi hành án). Sau đó người được ủy quyền thi hành án có thay đổi về việc thỏa thuận. Hỏi: Cơ quan thi hành án có được ra quyết định đình chỉ thi hành án theo nội dung thỏa thuận ban đầu hay không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Luật Thi hành án dân sự năm 2008 không quy định về việc người phải thi hành án đồng ý hay ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

   Do vậy, việc thỏa thuận giữa người được ủy quyền của bên được thi hành án và người đại diện thực hiện thay nghĩa vụ là không có giá trị pháp lý, cơ quan thi hành án dân sự không thể lấy văn bản đề nghị đình chỉ thi hành án của người được ủy quyền để làm căn cứ ra quyết định đình chỉ thi hành án theo điểm c khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn