Ủy thác xuất nhập khẩu

Ngày hỏi:22/07/2015

Xin chào ban tư vấn, Tôi muốn hỏi nội dung về ủy thác XNK: Theo quy định, người nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa theo danh nghĩa của mình. Tuy nhiên, trong các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại không nói cụ thể việc người nhận ủy thác là người ký kết hợp đồng với bên thứ 3.   Như vậy, nội dung này được hiểu như thế nào? người nhận ủy thác có bắt buộc phải là người ký kết hợp đồng với bên thứ 3 không?   Trân trọng cảm ơn./.

  Nội dung này được Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

  • Chào bạn,

   Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác (Điều 156 Luật Thương mại).

   Theo Điều 165 Luật thương mại thì trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây:

   1. Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;

   2. Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

   3. Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;

   4. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;

   5. Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

   6. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

   7. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra”.

   Để thực hiện được Điều 165, Bên nhận ủy thác được quyền thiết lập hợp đồng mua bán hàng hóa để làm cơ sở thực hiện những nội dung ủy thác.

   Điều 24 Luật Thương Mại quy định hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

   Điều 27 Luật Thương mại quy định: Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

   Từ những điều luật có liên quan trên, có thể khẳng định được, khi thực hiện hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu, Bên nhận ủy thác được quyền ký và thực hiện hợp đồng với bên thứ ba để thực hiện nội dung nhận ủy thác.

   Thân chúc bạn và doanh nghiệp sức khỏe, thành công.

   Trân trọng./.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn