Về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo trong kiểm sát xét xử hình sự 2019

Ngày hỏi:22/08/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Anh chị cho tôi hỏi về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo trong kiểm sát xét xử hình sự 2019 được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại tại Mục 3.6 Hướng dẫn 09/HD-VKSTC về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo như sau:

   Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cụ thể:

   - Các báo cáo định kỳ phục vụ các kỳ sơ kết, tổng kết công tác của Ngành và phục vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo công tác tại các kỳ họp Quốc hội

   Xây dựng báo cáo kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; lưu ý các chỉ tiêu nghiệp vụ như: số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát được Toà án chấp nhận; kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; chỉ tiêu về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, trả lời thỉnh thị, kiểm tra nghiệp vụ theo các kỳ sơ kết, tổng kết công tác của Ngành (ngày 05/6/2019; ngày 05/12/2019) và phục vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo công tác tại các kỳ họp Quốc hội (ngày 10/4/2019; ngày 10/8/2019; ngày 05/10/2019).

   - Báo cáo chuyên đề do Vụ 7 được phân công chủ trì, làm đầu mối

   + Báo cáo chuyên đề “Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội” và báo cáo chuyên đề “Giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát” phục vụ báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại các kỳ họp Quốc hội:

   Kỳ họp ngày 10/4/2019: trước ngày 31/3/2019

   Kỳ họp ngày 10/8/2019: trước ngày 31/7/2019

   Kỳ họp ngày 05/10/2019: trước ngày 30/9/2019

   + Chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự ngang cấp”; chuyên đề “Thực trạng và giải pháp hạn chế các trường hợp Viện kiểm sát truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt” (Vụ 7 sẽ có Đề cương hướng dẫn sau).

   Trên đây là quy định về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo trong kiểm sát xét xử hình sự 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn