Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2017

Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Trọng Khang, hiện đang công tác tại một Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Quận 1,TP.HCM. Sắp tới, cơ quan chúng tôi dự định chuyển địa điểm trụ sở sang Quận 3. Nhờ các bạn tư vấn giùm tôi thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh được tiến hành như thế nào? Nội dung này do văn bản nào điều chỉnh? Xin cảm ơn Ban biên tập rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài được quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài Thương mại. Cụ thể như sau:

   Trường hợp thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký nội dung thay đổi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ đề nghị đăng ký nội dung thay đổi gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

   a) Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động;

   b) Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

   c) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

   Trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài gửi Thông báo cho Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi đặt địa điểm trụ sở mới. Hồ sơ đề nghị đăng ký theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo thêm nghị định 63/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn