Việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại là do pháp nhân đó chi trả?

Ngày hỏi:04/12/2020

Trong lĩnh vực hình sự, áp dụng đối với pháp nhân thương mại thì kinh phí đảm bảo cho việc thi hành án là do pháp nhân thương mại đó chi trả đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 55/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   Kinh phí bảo đảm thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do ngân sách nhà nước chi trả.

   Như vậy, đối với kinh phí thực hiện cho thi hành án pháp nhân thương mại do ngân sách nhà nước chi trả.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn