Xin hỏi kết luận nội dung tố cáo gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:30/06/2015
Xin hỏi kết luận nội dung tố cáo gồm những nội dung gì? Người gửi: Phan Đăng Thịnh - Huế (Ngày gửi: 30/06/2015)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo khoản 2 Điều 24 Luật Tố cáo năm 2011 thì kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung sau đây:

   - Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

   - Kết luận việc tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;

   - Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (nếu có).


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Tin tức liên quan:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn