Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Ngày hỏi:19/11/2009

Đối với một người bị Tòa kết án, nếu được xóa án tích thì cần phải có những điều kiện như thế nào? Quyết định xóa án tích của Tòa án có gì khác với đương nhiên được xóa án?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Bộ luật Hình sự quy định về đương nhiên được xóa án tích là người được miễn hình phạt; Người bị kết án không phải về các tội quy định tại chương XI và chương XXIV của Bộ luật Hình sự, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây: Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm; Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ ba đến 15 năm; Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù trên 15 năm. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án là: Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội ở các chương (tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, chống lại loài người và tội phạm chiến tranh), căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây: + Đã bị phạt tù đến 3 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án; + Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. + Đã bị phạt tù trên 15 năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án… Như vậy, đương nhiên được xóa án tích là trường hợp người bị kết án mặc nhiên được coi là chưa can án mà không cần có sự xem xét, quyết định của Tòa án; còn xóa án tích do quyết định của Tòa án thì người bị kết án được coi là chưa can án khi có quyết định của Tòa án. Về thời gian thử thách giữa đương nhiên được xóa án tích và xóa án tích do Tòa án quyết định thì thời gian thử thách do Tòa án quyết định dài hơn. Về các điều kiện được xóa án tích do quyết định của Tòa án còn phải căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, đây là những điều kiện cần thiết. Trên đây là những quy định của pháp luật về hai trường hợp mà bạn hỏi, luật gia xin nêu và phân tích để bạn hiểu và vận dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn