xử lý “tài sản thừa, thiếu qua kiểm kê”.

Ngày hỏi:11/04/2016

Công ty thu mua nông sản của nhà cung cấp, có trừ tỷ lệ khi nhập kho (trừ tỷ lệ hàng hư, hao hụt). Cuối tháng công ty tiến hành kiểm kê kho thực tế, có hàng dư, Công ty muốn hỏi lượng hàng dư này công ty có đựơc phép nhập kho lại hay không? Nếu nhập kho thì nhập theo giá nào?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tư vấn như sau:

  • Trường hợp thừa qua kiểm kê: Thực hiện theo quy định của chế độ kế toán về xử lý “tài sản thừa, thiếu qua kiểm kê”.

   Tùy theo kết luận xử lý tài sản thừa qua kiểm kê để hạch toán tăng giá trị hàng tồn kho (tương tự như nhập kho) hoặc hạch toán điều chỉnh giảm (ghi số âm) nếu vì nguyên nhân do đơn vị đã hạch toán tỷ lệ hao hụt quá cao so với thực tế.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Lâm Đồng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn