Yêu cầu bắt buộc đối với đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Ngày hỏi:27/02/2018

Yêu cầu bắt buộc đối với đơn yêu cầu thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hồng Thúy. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, yêu cầu bắt buộc đối với đơn yêu cầu thi hành án dân sự được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hồng Thúy (hongthuy*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 thì yêu cầu bắt buộc đối với đơn yêu cầu thi hành án dân sự được quy định cụ thể như sau:

   - Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

   Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

   - Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

   + Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

   + Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

   + Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

   + Nội dung yêu cầu thi hành án;

   + Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

   + Ngày, tháng, năm làm đơn;

   + Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

   - Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

   - Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

   - Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

   + Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự 2008;

   + Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;

   + Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

   Trên đây là nội dung tư vấn về yêu cầu bắt buộc đối với đơn yêu cầu thi hành án dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật thi hành án dân sự 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn