Yêu cầu giao tài sản bán đấu giá thành

Tôi mua trúng đấu giá tài sản (gồm nhà và đất) do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang bán. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp đủ tiền mua tài sản). Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tài sản mua. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 53/HĐ.MBTSBĐG lập ngày 14/04/2010. Nay đã hơn 05 (năm) tháng kể từ ngày mua. Vậy có quá hạn luật định về quyền của người mua tài sản không? Tôi phải khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại ở cơ quan nào?

  Nội dung này được Lê Anh Tuấn - Tổng cục Thi hành án dân sự tư vấn như sau:

  • Trường hợp của bà, việc mua tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (này là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010). Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP nêu trên thì thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản đã bán đấu giá do người bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá thoả thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản. Thời hạn, địa điểm giao tài sản đã bán đấu giá do người bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá thoả thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản. Việc giao tài sản đã bán đấu giá là tài sản thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

   Pháp luật về thi hành án dân sự quy định nếu người phải thi hành án (người có tài sản bị bán đấu giá) không tự nguyện giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá thì bị cưỡng chế thi hành án buộc phải giao tài sản, chuyển quyền sử dụng cho người mua được tài sản.

   Vì vậy, nếu đã quá thời hạn giao tài sản thoả thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản, mà bà chưa nhận được tài sản, thì bà có quyền yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang có biện pháp để thực hiện việc giao tài sản bán đấu giá thành.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn