Yêu cầu người đang quản lý, sử dụng đất giao đất cho người được thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Tòa án tuyên vợ chồng ông A, bà B phải nộp 500.000đ tiền án phí và trả vợ chồng ông C, bà D 100m2 đất trong tổng số 200m2. 200m2 đất này là của ông C, bà D nhờ vợ chồng ông A, bà B trông coi hộ từ trước, nay ông C, bà D về đòi thì ông A, bà B không trả nên ông C, bà D kiện đòi đất. Tòa án tuyên ông A, bà B trả lại ông C, bà D 100m2, 100m2 còn lại ông C, bà D cho ông A, bà B vì đã trông coi hộ. Cơ quan THA thi hành chưa có kết quả thì bà B mất, ông A lấy vợ và vẫn sống trên mảnh đất 100m2 được cho và quản lý 100m2 phải giao trả ông C, bà D. Vậy xin hỏi nghĩa vụ thi hành án hiện tại là của một mình ông A có đúng không? cơ quan thi hành án có phải ra quyết định thi hành án mới về việc thi hành án này không? buộc một mình ông A thi hành án có đúng không hay phải xác định phần của từng người rồi chuyển giao việc thi hành án theo thừa kế với phần của bà B?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hỏi, vợ chồng ông A, bà B phải trả vợ chồng ông C, bà D 100m2 đất thì đây là việc thi hành án về nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất. Do đó, nếu ông A, bà B không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 117 Luật Thi hành án dân sự.

   Tuy nhiên, việc thi hành án chưa xong thì bà B chết, vì vậy phát sinh vấn đề chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự. Trong trường hợp này, cơ quan thi hành án không ra quyết định thi hành án mới mà thực hiện việc thi hành án này theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự”. Theo đó, trường hợp thi hành nghĩa vụ về trả tài sản mà người phải thi hành án đã chết nhưng có người đang trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó thì cơ quan thi hành án ấn định thời hạn không quá 30 ngày để người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện hoặc tài sản không có người quản lý, sử dụng trực tiếp thì cơ quan thi hành án tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật.

   Vì thế, cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu ông A và vợ mới của ông A đang quản lý, sử dụng 100 m2 đất giao đất cho người được thi hành án theo quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn