Yêu cầu thẩm định giá lại

Ngày hỏi:23/10/2015
Sau khi bán đấu giá tài sản không thành, người phải thi hành án có quyền yêu cầu thẩm định giá lại không? Nếu có, thì có quyền yêu cầu thẩm định lại mấy lần? Nếu người phải thi hành án cố tình yêu cầu thẩm định giá lại để kéo dài thời gian, gây thiệt hại cho người thi hành án thì người thi hành án có quyền khiếu nại hay không?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về xử lý tài sản bán đấu giá không thành như sau:

   “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bán đấu giá không thành mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định.

   Trường hợp giá tài sản đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án.”

   Căn cứ vào điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 99 của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014. Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. Giá thẩm định lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá theo quy định.

   Câu hỏi đặt ra là nếu người phải thi hành án cố tình yêu cầu thẩm định giá lại tài sản để kéo dài thời gian gây thiệt hại cho người được thi hành án thì người được thi hành án có quyền khiếu nại hay không? Và khiếu nại ở đâu?

   Khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về định giá lại tài sản kê biên như sau:

   “1. Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 98 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;

   b) Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản.”

   Căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự quy định về việc đương sự chỉ có quyền yêu cầu thẩm định giá tài sản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tài sản bán đấu giá không thành. Do Luật Thi hành án dân sự đã quy định rõ về thời hạn để đương sự thực hiện quyền yêu cầu của mình thì không thể xem là kéo dài thời hạn để gây thiệt hại cho bên được thi hành án, và theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự quy định thì “đương sự bao gồm người được thi hành án và người phải thi hành án”.

   Như vậy, nếu bạn cho rằng người phải thi hành án cố tình yêu cầu thẩm định lại giá tài sản để kéo dài thời gian, gây thiệt hại cho người được thi hành án thì bạn có thể khiếu nại tới Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi đang tổ chức thi hành vụ việc để được giải quyết.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn