Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:26/08/2015

Tôi có nhờ cơ quan thi hành án dân sự giúp thi hành về một khoản nợ bằng tiền đã được Tòa án xử. Tuy nhiên tình cờ tôi biết được, người được cơ quan thi hành án phân công thực hiện thi hành có quan hệ họ hàng với người phải thi hành án. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có quyền được đề nghị cơ quan thi hành án đổi người khác thực hiện thi hành án không?

  • Tại khoản 1, Điều 7 của Luật thi hành dân sự năm 2008 quy định về quyền của người được thi hành án như sau:

   “1. Người được thi hành án có các quyền sau đây:

   a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này;

   b) Được thông báo về thi hành án;

   c) Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;

   d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

   đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

   e) Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện;

   g) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;

   h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

   i) Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác;

   k) Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

   l) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án”

   Bên cạnh đó tại Điều 21 quy định những việc Chấp hành viên không được làm, trong đó tại khoản 5 có quy định Chấp hành viên không được “Thực hiện việc thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây:

   a) Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi;

   b) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên;

   c) Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.”

   Đối chiếu với các nội dung trên thì bạn được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ vì người này có quan hệ họ hàng với người phải thi hành án.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chấp hành viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn