Yêu cầu thay đổi điều tra viên

Ngày hỏi:02/01/2015
Tôi bị đánh gãy tay, xuất huyết não hơn 10 tháng nhưng người đánh tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi đã nhiều lần liên hệ với điều tra viên (người được phân công điều tra vụ án của tôi) để hỏi thăm về vụ án nhưng anh này luôn cách “né tránh”.Tôi đã tìm hiểu ở địa phương nơi tôi bị đánh, hỏi thăm thêm mấy nhân chứng thì họ cho biết không có ai đến điều tra gì hết. Tôi thấy anh điều tra này không được rồi nên muốn thay đổi anh điều tra khác thì phải làm sao? Pháp luật có quy định điều tra vụ án trong thời gian bao lâu không?Phạm Trần Phương (phuong11phamtran@yahoo.com)

  Nội dung này được Luật sư Trần Ngọc Qúy, Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

  • Theo Điều 31, 34, 326 Bộ Luật Tố tụng hình sự, về bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thì công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, công dân có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan đó.

   Cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo; thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo biết và có biện pháp khắc phục.

   Như vậy, ông có thể gửi đơn xin thay đổi điều tra viên đến Thủ trưởng cơ quan điều tra (nơi đang thụ lý vụ việc) để được xem xét, giải quyết. Lưu ý, ông có nghĩa vụ trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó; chấp hành kết quả giải quyết khiếu nại.

   Về thời hạn điều tra vụ thì căn cứ quy định tại Điều119 Bộ Luật trên về thời hạn điều tra như sau:

   1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

   2. Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

   Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

   A) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá hai tháng;

   B) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá ba tháng và lần thứ hai không quá hai tháng;

   C) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá bốn tháng;

   D) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng.


  Nguồn:

  Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Tin tức liên quan:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn