Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày hỏi:31/10/2016

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang theo học tại chức luật, chúng tôi đang làm một đề tài về hoàn thuế giá trị gia tăng. Do không có điều kiện tìm hiểu sâu nên cũng còn khá nhiều vấn đề chưa rõ. Cho tôi hỏi: Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Minh Ngọc, Bắc Ninh.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 6 Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Việc đánh giá rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quy định của Khoản 1 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13; Thông tư 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (sau đây gọi là Thông tư 204/2015/TT-BTC).

   2. Quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

   a) Phân loại hồ sơ giải quyết hoàn thuế bao gồm: hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13; Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đối tượng rủi ro cao.

   b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, Khoản 4 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP: kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn mười năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, được quy định tại Thông tư 99/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hoàn thuế giá trị gia tăng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn