Áp dụng thuế suất TNDN ưu đãi đối với hoạt động chế biến nông sản

Ngày hỏi:11/04/2016

Đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế suất TNDN 10% đối với DN sản xuất chế biến nông sản.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với DN có hoạt động chế biến nông sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn là 10% với điều kiện là tỷ lệ nguyên vật liệu là nông sản phải từ 30% trở lên (tính trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm) và sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

   Hoạt động chế biến nông sản là hoạt động ngoài hoạt động chưa hoặc chỉ sơ chế thông thường sản phẩm nông nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT0BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Lâm Đồng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn