Bãi bỏ bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT

Ngày hỏi:14/05/2015

Xin hướng dẫn cụ thể phần: bãi bỏ bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế GTGT?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

  • Tại Điểm c, Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn:

   “c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

   b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

   - Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

   Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

   - Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

   - Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGTban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

   - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này”

   Căn cứ hướng dẫn trên, hồ sơ khai thuế GTGT từ tháng 1/2015 (đối với doanh nghiệp khai theo tháng) hoặc quý I/2015 (đối với doanh nghiệp khai theo quý), doanh nghiệp không phải gửi cơ quan thuế bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) và bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT), đơn vị nộp kèm theo tờ khai mẫu số 01/GTGT các bảng kê: 01-5/GTGT; 01-6/GTGT; 01-7/GTGT (nếu có). Tuy nhiên, để có số liệu tổng hợp trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT thì các doanh nghiệp vẫn phải nhập số liệu vào các bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Các bảng kê này lưu giữ tại doanh nghiệp mà không phải gửi cơ quan thuế.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Sơn La
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn