Bán đấu giá tài sản bảo đảm bên vay có phải chịu thuế TNDN không?

Ngày hỏi:16/01/2020

Ngân hàng bán đấu giá tài sản bảo đảm của doanh nghiệp (bên vay) để thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42. Vậy cho tôi hỏi khi đấu giá thành công, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bán đấu giá tài sản bảo đảm bên vay có phải chịu thuế TNDN không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 12 Nghị quyết 42/2017/QH14 quy định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

   Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác tại Khoản 2 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 quy định thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản là thu nhập chịu thuế.

   => Cho nên doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản bảo đảm tài sản thông qua bán đấu giá.

   Như vậy, trước khi trừ khoản nợ xấu của ngân hàng thì thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm của doanh nghiệp thông qua bán đấu giá phải trừ thuế và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn