Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô CHEVROLET (phần 1)

Ngày hỏi:23/10/2018

Anh Hoàng Long - email: long***@gmail.com gửi email yêu cầu Ban biên tập hỗ trợ, cung cấp thông tin Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô CHEVROLET và văn bản quy định về dòng xe này. Anh hy vọng Ban biên tập có thể phản hồi trong thời gian sớm nhất

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   CHEVROLET

   AVEO LS 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   590,000,000

   2

   CHEVROLET

   AVEO LT 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   670,000,000

   3

   CHEVROLET

   AVEO5 LS 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   580,000,000

   4

   CHEVROLET

   AVEO5 SVM 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   500,000,000

   5

   CHEVROLET

   CAMARO 1LT 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,369,000,000

   6

   CHEVROLET

   CAMARO 2LT 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,313,000,000

   7

   CHEVROLET

   CAPTIVA LS 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   8

   CHEVROLET

   CAPTIVA LS 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   9

   CHEVROLET

   CAPTIVA LT 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   10

   CHEVROLET

   COBALT LS 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   11

   CHEVROLET

   COBALT LS COUPE 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   12

   CHEVROLET

   COBALT LT1 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   730,000,000

   13

   CHEVROLET

   COBALT LT1 COUPE 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   730,000,000

   14

   CHEVROLET

   COBALT LT2 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   790,000,000

   15

   CHEVROLET

   COBALT LT2 COUPE 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   790,000,000

   16

   CHEVROLET

   COBALT SPORT 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   17

   CHEVROLET

   COBALT SPORT COUPE 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   18

   CHEVROLET

   COBALT SS TURBO CHARGED COUPE 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   19

   CHEVROLET

   COLORADO HIGH COUNTRY 4x4, 2.8 05 chỗ (pick up cabin kep)

   Nhập khẩu

   729,000,000

   20

   CHEVROLET

   COLORADO LT 2.5 4x2 05 chỗ (pick up cabin kep)

   Nhập khẩu

   605,000,000

   21

   CHEVROLET

   COLORADO LT 2.5 4x4 05 chỗ (pick up cabin kep)

   Nhập khẩu

   635,000,000

   22

   CHEVROLET

   COLORADO LTZ 2.8 05 chỗ (pick up cabin kep)

   Nhập khẩu

   729,000,000

   23

   CHEVROLET

   COLORADO LTZ 2.8 số sàn 05 chỗ (pick up cabin kep)

   Nhập khẩu

   659,000,000

   24

   CHEVROLET

   COLORADO LTZ 2.8 số tự động 4x4 05 chỗ (pick up cabin kep)

   Nhập khẩu

   696,000,000

   25

   CHEVROLET

   CORVETTE CONVERTIBLE 6.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,062,000,000

   26

   CHEVROLET

   CORVETTE CONVERTIBLE LT2 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,500,000,000

   27

   CHEVROLET

   CORVETTE CONVERTIBLE LT3 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,720,000,000

   28

   CHEVROLET

   CORVETTE CONVERTIBLE LT4 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,870,000,000

   29

   CHEVROLET

   CORVETTE COUPE LT1 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,110,000,000

   30

   CHEVROLET

   CORVETTE COUPE LT2 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,180,000,000

   31

   CHEVROLET

   CORVETTE COUPE LT3 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,300,000,000

   32

   CHEVROLET

   CORVETTE COUPE LT4 6.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,450,000,000

   33

   CHEVROLET

   CORVETTE Z06 LZ1 7.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,260,000,000

   34

   CHEVROLET

   CORVETTE Z06 LZ2 7.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,390,000,000

   35

   CHEVROLET

   CORVETTE Z06 LZ3 7.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,540,000,000

   36

   CHEVROLET

   CRUZE LT 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   557,000,000

   37

   CHEVROLET

   CRUZE LTZ 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   557,000,000

   38

   CHEVROLET

   EPICA 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   39

   CHEVROLET

   EQUINOX LS 2WD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   40

   CHEVROLET

   EQUINOX LS AWD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,180,000,000

   41

   CHEVROLET

   EQUINOX LT1 2WD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   42

   CHEVROLET

   EQUINOX LT1 AWD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,220,000,000

   43

   CHEVROLET

   EQUINOX LT2 2WD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   44

   CHEVROLET

   EQUINOX LT2 AWD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,280,000,000

   45

   CHEVROLET

   EQUINOX LTZ 2WD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,330,000,000

   46

   CHEVROLET

   EQUINOX LTZ AWD 3.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,410,000,000

   47

   CHEVROLET

   EQUINOX SPORT 2WD 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,350,000,000

   48

   CHEVROLET

   EQUINOX SPORT AWD 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,420,000,000

   49

   CHEVROLET

   HHR LS 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   810,000,000

   50

   CHEVROLET

   HHR LT1 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   860,000,000

   51

   CHEVROLET

   HHR LT2 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   52

   CHEVROLET

   HHR PANEL LS 2.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   820,000,000

   53

   CHEVROLET

   HHR PANEL LT1 2.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   54

   CHEVROLET

   HHR PANEL LT2 2.4 02 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   55

   CHEVROLET

   HHR SS 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   56

   CHEVROLET

   IMPALA 2LT 3.9 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,060,000,000

   57

   CHEVROLET

   IMPALA 50TH ANNIVERSARY 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,060,000,000

   58

   CHEVROLET

   IMPALA LS 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   59

   CHEVROLET

   IMPALA LT 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   60

   CHEVROLET

   IMPALA LTZ 3.9 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   61

   CHEVROLET

   IMPALA SS 5.3 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,230,000,000

   62

   CHEVROLET

   MALIBU CLASSIC LT2 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   63

   CHEVROLET

   MALIBU HYBRID HY 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   64

   CHEVROLET

   MALIBU LS 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   65

   CHEVROLET

   MALIBU LT1 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   66

   CHEVROLET

   MALIBU LT2 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   67

   CHEVROLET

   MALIBU LTZ 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,310,000,000

   68

   CHEVROLET

   PRIZM 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   69

   CHEVROLET

   SPARK (ô tô tải van) 1.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   259,000,000

   70

   CHEVROLET

   SPARK LT 1.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   322,000,000

   71

   CHEVROLET

   SUBURBAN 1500 LTZ 5.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   4,665,000,000

   72

   CHEVROLET

   SUBURBAN LS 1500 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,550,000,000

   73

   CHEVROLET

   SUBURBAN LS 2500 2WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,600,000,000

   74

   CHEVROLET

   SUBURBAN LS 2500 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,660,000,000

   75

   CHEVROLET

   SUBURBAN LS 2500 4WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,720,000,000

   76

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT1 1500 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,580,000,000

   77

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT1 1500 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,700,000,000

   78

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT1 2500 2WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,640,000,000

   79

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT1 2500 4WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,760,000,000

   80

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT2 1500 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,680,000,000

   81

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT2 1500 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,790,000,000

   82

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT2 2500 2WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,730,000,000

   83

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT2 2500 4WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,850,000,000

   84

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT3 1500 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,720,000,000

   85

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT3 1500 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,830,000,000

   86

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT3 2500 2WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,770,000,000

   87

   CHEVROLET

   SUBURBAN LT3 2500 4WD 6.0 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,890,000,000

   88

   CHEVROLET

   SUBURBAN LTZ 1500 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,900,000,000

   89

   CHEVROLET

   SUBURBAN LTZ 1500 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   2,010,000,000

   90

   CHEVROLET

   SUBURBAN LTZ 5.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,914,000,000

   91

   CHEVROLET

   TAHOE HYBRID 1HY 2WD 6.0 08 chỗ

   Nhập khẩu

   2,050,000,000

   92

   CHEVROLET

   TAHOE HYBRID 1HY 4WD 6.0 08 chỗ

   Nhập khẩu

   2,160,000,000

   93

   CHEVROLET

   TAHOE LS 2WD 4.8 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,410,000,000

   94

   CHEVROLET

   TAHOE LS 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,560,000,000

   95

   CHEVROLET

   TAHOE LT1 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,490,000,000

   96

   CHEVROLET

   TAHOE LT1 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,610,000,000

   97

   CHEVROLET

   TAHOE LT2 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,570,000,000

   98

   CHEVROLET

   TAHOE LT2 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,690,000,000

   99

   CHEVROLET

   TAHOE LT3 2WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,610,000,000

   100

   CHEVROLET

   TAHOE LT3 4WD 5.3 09 chỗ

   Nhập khẩu

   1,720,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô CHEVROLET. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn