Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô FORD (phần 3)

Ngày hỏi:25/10/2018

Anh Hoàng Phát - email: phat***@gmail.com gửi email yêu cầu Ban biên tập hỗ trợ, cung cấp thông tin Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô FORD và văn bản quy định về dòng xe này. Anh hy vọng Ban biên tập có thể phản hồi trong thời gian sớm nhất

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   FORD

   MUSTANG DELUXE CONVERTIBLE 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   2

   FORD

   MUSTANG DELUXE COUPE 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   930,000,000

   3

   FORD

   MUSTANG ECOBOOST PREMIUM FASTBACK 2.3 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,797,000,000

   4

   FORD

   MUSTANG GT CONVERTIBLE 5.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,970,000,000

   5

   FORD

   MUSTANG GT DELUXE CONVERTIBLE 4.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,460,000,000

   6

   FORD

   MUSTANG GT DELUXE COUPE 4.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,240,000,000

   7

   FORD

   MUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE 4.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,510,000,000

   8

   FORD

   MUSTANG GT PREMIUM COUPE 4.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,290,000,000

   9

   FORD

   MUSTANG GT PREMIUM FASTBACK 5.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   2,046,000,000

   10

   FORD

   MUSTANG PREMIUM CONVERTIBLE 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   11

   FORD

   MUSTANG PREMIUM COUPE 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   12

   FORD

   MUSTANG V6 CONVERTIBLE 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,320,000,000

   13

   FORD

   RANGER (PICKUP ca bin kép) 2.6 05 chỗ 660kg

   Nhập khẩu

   539,000,000

   14

   FORD

   RANGER (Pickup cabin kép) 1019kg 4X4

   Nhập khẩu

   582,000,000

   15

   FORD

   RANGER (pickup cabin kép) 4x2 895kg

   Việt Nam

   0

   16

   FORD

   RANGER (pickup cabin kép) 4x2 957kg

   Việt Nam

   0

   17

   FORD

   RANGER (pickup cabin kép) 4x2 991kg

   Việt Nam

   0

   18

   FORD

   RANGER (pickup cabin kép) 4x4 1019kg

   Việt Nam

   0

   19

   FORD

   RANGER (pickup cabin kép) 4x4 846kg

   Việt Nam

   0

   20

   FORD

   RANGER (pickup cabin kép) 4x4 916kg

   Việt Nam

   0

   21

   FORD

   RANGER (Pickup cabin kép) 846kg 4X4

   Nhập khẩu

   744,000,000

   22

   FORD

   RANGER (Pickup cabin kép) 895kg 4X2

   Nhập khẩu

   766,000,000

   23

   FORD

   RANGER (Pickup cabin kép) 916kg 4X4

   Nhập khẩu

   592,000,000

   24

   FORD

   RANGER (Pickup cabin kép) 957kg 4X2

   Nhập khẩu

   632,000,000

   25

   FORD

   RANGER (Pickup cabin kép) 991kg 4X2

   Nhập khẩu

   605,000,000

   26

   FORD

   RANGER (PICKUP) 4x2 667kg

   Nhập khẩu

   530,000,000

   27

   FORD

   RANGER (PICKUP) 4x2 737kg

   Nhập khẩu

   508,000,000

   28

   FORD

   RANGER (PICKUP) 4x4 667kg

   Nhập khẩu

   627,000,000

   29

   FORD

   RANGER (PICKUP) 4x4 737kg

   Nhập khẩu

   543,000,000

   30

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF4L901

   Nhập khẩu

   477,000,000

   31

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF4LLAD

   Nhập khẩu

   455,000,000

   32

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF4M901

   Nhập khẩu

   546,000,000

   33

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF4MLAC

   Nhập khẩu

   525,000,000

   34

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF5F901

   Nhập khẩu

   515,000,000

   35

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF5F902

   Nhập khẩu

   569,000,000

   36

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF5F903

   Nhập khẩu

   573,000,000

   37

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF5FLAA

   Nhập khẩu

   494,000,000

   38

   FORD

   RANGER (PICKUP) UF5FLAB

   Nhập khẩu

   548,000,000

   39

   FORD

   RANGER 2.2 1019kg UL1J LAC 4x4 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   585,000,000

   40

   FORD

   RANGER 2.2 863kg UL2W LAB (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   635,000,000

   41

   FORD

   RANGER 2.2 879kg UL2W LAA (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   629,000,000

   42

   FORD

   RANGER 2.2 916kg UL1E LAA 4x4 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   595,000,000

   43

   FORD

   RANGER 2.5 05 chỗ (Pickup cabin kép, 700kg)

   Việt Nam

   370,000,000

   44

   FORD

   RANGER 2AW 1F2-2 XL (pickup)

   Việt Nam

   535,000,000

   45

   FORD

   RANGER 2AW 1F2-2 XL 05 chỗ

   Việt Nam

   420,000,000

   46

   FORD

   RANGER 2AW 2.5 (pickup cabin kep) 05 chỗ

   Việt Nam

   380,000,000

   47

   FORD

   RANGER 2AW 2.5 05 chỗ (Pickup cabin kép, 700kg)

   Việt Nam

   310,000,000

   48

   FORD

   RANGER 2AW 8F2-2 XL (pickup)

   Việt Nam

   481,000,000

   49

   FORD

   RANGER 2AW 8F2-2 XL 05 chỗ

   Việt Nam

   470,000,000

   50

   FORD

   RANGER 2AW 8F2-2 XLT (pickup)

   Việt Nam

   538,000,000

   51

   FORD

   RANGER 2AW 8F2-2 XLT 05 chỗ

   Việt Nam

   530,000,000

   52

   FORD

   RANGER 4x4 863kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   635,000,000

   53

   FORD

   RANGER 4x4 872kg 2.2 (Pickup cabin kép, số sàn)

   Nhập khẩu

   619,000,000

   54

   FORD

   RANGER 4x4 879kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   629,000,000

   55

   FORD

   RANGER 4x4 916kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   595,000,000

   56

   FORD

   RANGER 4x4 MT 741kg 2.2 (Pickup cabin kép) 05 chỗ

   Nhập khẩu

   595,000,000

   57

   FORD

   RANGER STG4 4x4 872kg 2.2 (Pickup cabin kép, số sàn)

   Nhập khẩu

   619,000,000

   58

   FORD

   RANGER UG1H 901 (Pickup cabin kép) 4X2

   Nhập khẩu

   631,000,000

   59

   FORD

   RANGER UG1H LAD (Pickup cabin kép) XLS

   Nhập khẩu

   605,000,000

   60

   FORD

   RANGER UG1J 901 (Pickup cabin kép) 4X4

   Nhập khẩu

   618,000,000

   61

   FORD

   RANGER UG1J LAB (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   592,000,000

   62

   FORD

   RANGER UG1J LAC (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   582,000,000

   63

   FORD

   RANGER UG1S 901 (Pickup cabin kép) 4X2

   Nhập khẩu

   658,000,000

   64

   FORD

   RANGER UG1S LAA (Pickup cabin kép) XLS

   Nhập khẩu

   632,000,000

   65

   FORD

   RANGER UG1T 901 (Pickup cabin kép) 4X4

   Nhập khẩu

   770,000,000

   66

   FORD

   RANGER UG1T LAA (Pickup cabin kép) XLT

   Nhập khẩu

   744,000,000

   67

   FORD

   RANGER UG1V LAA (Pickup cabin kép) Wildtrak

   Nhập khẩu

   766,000,000

   68

   FORD

   RANGER UV7B XL 05 chỗ

   Việt Nam

   400,000,000

   69

   FORD

   RANGER UV7C XL 05 chỗ

   Việt Nam

   450,000,000

   70

   FORD

   RANGER UV7C XLT 05 chỗ

   Việt Nam

   510,000,000

   71

   FORD

   RANGER WILDTRAK 2.2 706kg UK8J LAB 4x4 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   838,000,000

   72

   FORD

   RANGER WILDTRAK 2.2 760kg UL3A LAA 4x4 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   804,000,000

   73

   FORD

   RANGER WILDTRAK 2.2 895kg UG1V LAA (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   772,000,000

   74

   FORD

   RANGER WILDTRAK 3.2 706kg UK8J LAB 4x4 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   838,000,000

   75

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x2 778kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   872,000,000

   76

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x2 808kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   830,000,000

   77

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x2 895kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   772,000,000

   78

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x4 630kg 3.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   960,000,000

   79

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x4 660kg 3.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   918,000,000

   80

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x4 706kg 3.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   838,000,000

   81

   FORD

   RANGER WILDTRAK 4x4 760kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   804,000,000

   82

   FORD

   RANGER WILDTRAK STG4 4x2 808kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   830,000,000

   83

   FORD

   RANGER WILDTRAK STG4 4x4 660kg 3.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   918,000,000

   84

   FORD

   RANGER XL(Pick up) 667kg số sàn loại 4x2 diesel

   Việt Nam

   531,000,000

   85

   FORD

   RANGER XL(Pick up) 667kg số sàn, loại 4x4 diesel

   Việt Nam

   567,000,000

   86

   FORD

   RANGER XL(Pick up) 737kg số sàn, loại 4x2 diesel

   Việt Nam

   508,000,000

   87

   FORD

   RANGER XL(Pick up) 737kg số sàn, loại 4x4 diesel

   Việt Nam

   542,000,000

   88

   FORD

   RANGER XLS (Pickup cabin kép) 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   658,000,000

   89

   FORD

   RANGER XLS 2.2 947kg UG1S LAD 4x2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   638,000,000

   90

   FORD

   RANGER XLS 2.2 994kg UG1H LAE 4x2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   611,000,000

   91

   FORD

   RANGER XLS 4x2 927kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   685,000,000

   92

   FORD

   RANGER XLS 4x2 946kg 2.2 (Pickup cabin kép, số sàn)

   Nhập khẩu

   659,000,000

   93

   FORD

   RANGER XLS 4x2 947kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   638,000,000

   94

   FORD

   RANGER XLS 4x2 957kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   632,000,000

   95

   FORD

   RANGER XLS 4x2 991kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   605,000,000

   96

   FORD

   RANGER XLS 4x2 994kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   611,000,000

   97

   FORD

   RANGER XLS 957kg UG1S LAA (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   632,000,000

   98

   FORD

   RANGER XLS 991kg UG1H LAD (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   605,000,000

   99

   FORD

   RANGER XLS STG4 4x2 927kg 2.2 (Pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   685,000,000

   100

   FORD

   RANGER XLS STG4 4x2 946kg 2.2 (Pickup cabin kép, số sàn)

   Nhập khẩu

   659,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô FORD. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn