Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô HONDA (phần 1)

Ngày hỏi:25/10/2018

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về giá tính lệ phí trước bạ cho xe ô tô vì tôi đang có nhu cầu mua xe. Cụ thể là dòng xe HONDA. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi Bảng giá tính lệ phí trước bạ của loại xe ô tô này được không? Chân thành cảm ơn

Hoàng Vỹ (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   HONDA

   ACCORD 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,046,000,000

   2

   HONDA

   ACCORD 2.0 VTI 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,025,000,000

   3

   HONDA

   ACCORD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,263,000,000

   4

   HONDA

   ACCORD 2.4 05 chỗ AT

   Nhập khẩu

   1,435,000,000

   5

   HONDA

   ACCORD 2.4 VTI 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,237,000,000

   6

   HONDA

   ACCORD 2.4 VTI-E 05 chỗ

   Nhập khẩu

   860,000,000

   7

   HONDA

   ACCORD 2.4S 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,470,000,000

   8

   HONDA

   ACCORD 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   9

   HONDA

   ACCORD 3.5 05 chỗ AT

   Nhập khẩu

   1,780,000,000

   10

   HONDA

   ACCORD COUPE EX AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   11

   HONDA

   ACCORD COUPE EX MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   12

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,348,000,000

   13

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   14

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L AT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   15

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L AT 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,310,000,000

   16

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   17

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L MT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   18

   HONDA

   ACCORD COUPE EX-L MT 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,310,000,000

   19

   HONDA

   ACCORD COUPE LX AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   20

   HONDA

   ACCORD COUPE LX AT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   21

   HONDA

   ACCORD COUPE LX MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   22

   HONDA

   ACCORD COUPE LX-S AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   23

   HONDA

   ACCORD COUPE LX-S MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   24

   HONDA

   ACCORD CROSSTOUR EX-L 2WD 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,770,000,000

   25

   HONDA

   ACCORD CROSSTOUR EX-L 4WD 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,850,000,000

   26

   HONDA

   ACCORD EX 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,470,000,000

   27

   HONDA

   ACCORD EX CP267 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   28

   HONDA

   ACCORD EX-L 2.4 05 chỗ AT

   Nhập khẩu

   1,344,000,000

   29

   HONDA

   ACCORD EX-L 2.4 05 chỗ MT

   Nhập khẩu

   1,303,000,000

   30

   HONDA

   ACCORD EX-L 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,492,000,000

   31

   HONDA

   ACCORD HYBRID AT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,430,000,000

   32

   HONDA

   ACCORD SEDAN 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   33

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   34

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX AT 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   35

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   36

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX-L AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   37

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX-L AT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,260,000,000

   38

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX-L AT 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   39

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX-L MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   40

   HONDA

   ACCORD SEDAN EX-L MT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,260,000,000

   41

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   42

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX AT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   43

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   44

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX SE AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   45

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX SE MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   46

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX-P AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,030,000,000

   47

   HONDA

   ACCORD SEDAN LX-P MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   48

   HONDA

   ACCORD SEDAN SE AT 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   49

   HONDA

   ACCORD SEDAN VP AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   50

   HONDA

   ACCORD SEDAN VP MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   860,000,000

   51

   HONDA

   CITY 1.3 SAT 05 chỗ, số tự động

   Nhập khẩu

   658,000,000

   52

   HONDA

   CITY 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   678,000,000

   53

   HONDA

   CITY 1.5 CVT 05 chỗ

   Việt Nam

   583,000,000

   54

   HONDA

   CITY 1.5 MT 05 chỗ

   Việt Nam

   533,000,000

   55

   HONDA

   CITY AT 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   580,000,000

   56

   HONDA

   CITY AT 1.5 DY3 05 chỗ

   Việt Nam

   590,000,000

   57

   HONDA

   CITY AT 1.5 DY32 05 chỗ

   Việt Nam

   615,000,000

   58

   HONDA

   CIVIC 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   594,000,000

   59

   HONDA

   CIVIC 1.4I-VTEC SPORT1-SHIFT 1.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   825,000,000

   60

   HONDA

   CIVIC 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   400,000,000

   61

   HONDA

   CIVIC 1.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   500,000,000

   62

   HONDA

   CIVIC 1.8 5AT FD1

   Việt Nam

   660,000,000

   63

   HONDA

   CIVIC 1.8 5AT FD2

   Việt Nam

   747,000,000

   64

   HONDA

   CIVIC 1.8 5MT FD1

   Việt Nam

   593,000,000

   65

   HONDA

   CIVIC 1.8AT 05 chỗ

   Việt Nam

   780,000,000

   66

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5AT 05 chỗ

   Việt Nam

   530,000,000

   67

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5AT FD1 05 chỗ

   Việt Nam

   682,000,000

   68

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5AT FD2 05 chỗ

   Việt Nam

   610,000,000

   69

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5MT 05 chỗ

   Việt Nam

   480,000,000

   70

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5MT FD1 05 chỗ

   Việt Nam

   689,000,000

   71

   HONDA

   CIVIC 1.8L AT 05 chỗ

   Việt Nam

   780,000,000

   72

   HONDA

   CIVIC 1.8MT 05 chỗ

   Việt Nam

   725,000,000

   73

   HONDA

   CIVIC 2.0L 5AT 05 chỗ

   Việt Nam

   605,000,000

   74

   HONDA

   CIVIC 2.0L 5AT FD2 05 chỗ

   Việt Nam

   772,000,000

   75

   HONDA

   CIVIC 2.0L AT 05 chỗ

   Việt Nam

   869,000,000

   76

   HONDA

   CIVIC COUPE DX AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   740,000,000

   77

   HONDA

   CIVIC COUPE DX MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   78

   HONDA

   CIVIC COUPE EX AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   79

   HONDA

   CIVIC COUPE EX MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   880,000,000

   80

   HONDA

   CIVIC COUPE EX-L AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   81

   HONDA

   CIVIC COUPE EX-L MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   82

   HONDA

   CIVIC COUPE LX AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   830,000,000

   83

   HONDA

   CIVIC COUPE LX MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   790,000,000

   84

   HONDA

   CIVIC COUPE SI 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   85

   HONDA

   CIVIC DX AT 1.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   510,000,000

   86

   HONDA

   CIVIC DX MT 1.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   480,000,000

   87

   HONDA

   CIVIC FD1 1.8 05 chỗ AT

   Việt Nam

   584,000,000

   88

   HONDA

   CIVIC FD1 1.8 05 chỗ MT

   Việt Nam

   523,000,000

   89

   HONDA

   CIVIC FD2 2.0 05 chỗ AT

   Việt Nam

   653,000,000

   90

   HONDA

   CIVIC GX AT (LIMITED AVAILABILITY) 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,190,000,000

   91

   HONDA

   CIVIC HYBRID CTV AT-PZEV 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,060,000,000

   92

   HONDA

   CIVIC SEDAN DX AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   93

   HONDA

   CIVIC SEDAN DX MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   710,000,000

   94

   HONDA

   CIVIC SEDAN EX AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   95

   HONDA

   CIVIC SEDAN EX MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   880,000,000

   96

   HONDA

   CIVIC SEDAN EX-L AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   97

   HONDA

   CIVIC SEDAN EX-L MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   98

   HONDA

   CIVIC SEDAN LX AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   840,000,000

   99

   HONDA

   CIVIC SEDAN LX MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   100

   HONDA

   CIVIC SI SEDAN 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô HONDA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Thông tư 304/2016/TT-BTC Tải về
  • Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017 Tải về
  • Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017 Tải về
  • Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017 Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn