Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô HONDA (phần cuối)

Ngày hỏi:26/10/2018

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về giá tính lệ phí trước bạ cho xe ô tô vì tôi đang có nhu cầu mua xe. Cụ thể là dòng xe HONDA. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi Bảng giá tính lệ phí trước bạ của loại xe ô tô này được không? Chân thành cảm ơn

Hoàng Vỹ (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   HONDA

   CR-V 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,076,000,000

   2

   HONDA

   CR-V 2.0I - VTEC VTI 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,052,000,000

   3

   HONDA

   CR-V 2.0I - VTEC VTI-S 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   0

   4

   HONDA

   CR-V 2.0I -VTEC VTI 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,218,000,000

   5

   HONDA

   CR-V 2.0L 05 chỗ

   Việt Nam

   1,008,000,000

   6

   HONDA

   CR-V 2.0L AT

   Việt Nam

   998,000,000

   7

   HONDA

   CR-V 2.0VTI 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,545,000,000

   8

   HONDA

   CR-V 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   9

   HONDA

   CR-V 2.4 AT

   Việt Nam

   961,000,000

   10

   HONDA

   CR-V 2.4 AT RE3 05 chỗ

   Việt Nam

   1,017,000,000

   11

   HONDA

   CR-V 2.4I - VTEC VTI 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   12

   HONDA

   CR-V 2.4L 05 chỗ

   Việt Nam

   1,158,000,000

   13

   HONDA

   CR-V 2.4L AT

   Việt Nam

   1,140,000,000

   14

   HONDA

   CR-V 2.4L AT RE3 05 chỗ

   Việt Nam

   1,133,000,000

   15

   HONDA

   CR-V EX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,015,000,000

   16

   HONDA

   CR-V EX 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   964,000,000

   17

   HONDA

   CR-V EX 2WD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,090,000,000

   18

   HONDA

   CR-V EX 4WD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,150,000,000

   19

   HONDA

   CR-V EX-L 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   20

   HONDA

   CR-V EX-L 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,581,000,000

   21

   HONDA

   CR-V EX-L 2WD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   22

   HONDA

   CR-V EX-L 4WD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   23

   HONDA

   CR-V EX-L AWD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,257,000,000

   24

   HONDA

   CR-V EX-S 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,536,000,000

   25

   HONDA

   CR-V LX 2WD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   26

   HONDA

   CR-V LX 4WD 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   27

   HONDA

   CR-V RVSI 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,583,000,000

   28

   HONDA

   CR-V SX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   29

   HONDA

   CR-V TYPE R 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   30

   HONDA

   CR-VR VSI 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,150,000,000

   31

   HONDA

   CR-Z EX HYBRID 1.5 02 chỗ

   Nhập khẩu

   1,149,000,000

   32

   HONDA

   CR-Z HYBRID 1.5 02 chỗ

   Nhập khẩu

   1,063,000,000

   33

   HONDA

   ELEMENT EX 2WD AT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   34

   HONDA

   ELEMENT EX 2WD MT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   35

   HONDA

   ELEMENT EX 4WD AT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   36

   HONDA

   ELEMENT EX 4WD MT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   37

   HONDA

   ELEMENT LX 2WD AT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   38

   HONDA

   ELEMENT LX 2WD MT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   39

   HONDA

   ELEMENT LX 4WD AT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   40

   HONDA

   ELEMENT LX 4WD MT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   41

   HONDA

   ELEMENT SC 2WD AT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,120,000,000

   42

   HONDA

   ELEMENT SC 2WD MT 2.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   43

   HONDA

   EX AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   44

   HONDA

   EX MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   45

   HONDA

   FIT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   821,000,000

   46

   HONDA

   FIT AT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   47

   HONDA

   FIT MT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   48

   HONDA

   FIT SPORT AT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   790,000,000

   49

   HONDA

   FIT SPORT MT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   50

   HONDA

   HONDA CIVIC SI SEDAN 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   51

   HONDA

   INSIGHT HYBRID 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   813,000,000

   52

   HONDA

   INSIGHT HYBRID EX 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   989,000,000

   53

   HONDA

   JAZZ AT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   54

   HONDA

   JAZZ MT 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   55

   HONDA

   LEGEND 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,130,000,000

   56

   HONDA

   ODYSSEY 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,990,000,000

   57

   HONDA

   ODYSSEY EX 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   58

   HONDA

   ODYSSEY EX-L 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,951,000,000

   59

   HONDA

   ODYSSEY LX 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   60

   HONDA

   ODYSSEY TOURING 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,610,000,000

   61

   HONDA

   PILOT EX 2WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,560,000,000

   62

   HONDA

   PILOT EX 4WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,640,000,000

   63

   HONDA

   PILOT EX-L 2WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,720,000,000

   64

   HONDA

   PILOT EX-L 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,893,000,000

   65

   HONDA

   PILOT EX-L 4WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,810,000,000

   66

   HONDA

   PILOT LX 2WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   67

   HONDA

   PILOT LX 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,663,000,000

   68

   HONDA

   PILOT LX 4WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   69

   HONDA

   PILOT SE 2WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   70

   HONDA

   PILOT SE 4WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,330,000,000

   71

   HONDA

   PILOT TOURING 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   2,337,000,000

   72

   HONDA

   PILOT TOURING 4WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,504,000,000

   73

   HONDA

   PILOT VP 2WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   74

   HONDA

   PILOT VP 4WD 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   75

   HONDA

   RIDGELINE (PICKUP) RT 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   76

   HONDA

   RIDGELINE (PICKUP) RTL 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,180,000,000

   77

   HONDA

   RIDGELINE (PICKUP) RTS 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   78

   HONDA

   RIDGELINE (PICKUP) RTX 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   79

   HONDA

   S2000 2.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   1,680,000,000

   80

   HONDA

   S2000 CR 2.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   1,680,000,000

   81

   HONDA

   S2000 CR A/C 2.2 02 chỗ

   Nhập khẩu

   1,730,000,000

   82

   HONDA

   STREAM 2.0

   Nhập khẩu

   500,000,000

   83

   HONDA

   STREAM 2.0 7 chỗ

   Nhập khẩu

   666,000,000

   84

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5MT FD1

   Việt Nam

   725,000,000

   85

   HONDA

   ACCORD 2.4S AT

   Nhập khẩu

   1,390,000,000

   86

   HONDA

   CIVIC 15TOP

   Nhập khẩu

   950,000,000

   87

   HONDA

   ACCORD 24SV

   Nhập khẩu

   1,198,000,000

   88

   HONDA

   CIVIC 1.8L 5AT FDI

   Việt Nam

   755,000,000

   89

   HONDA

   CITY 1.5V-CVT

   Việt Nam 568,000,000
   90

   HONDA

   CITY 1.5V-TOP

   Việt Nam 604,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô HONDA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn