Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô KIA (phần cuối)

Ngày hỏi:27/10/2018

Tôi muốn mua xe ô tô hiệu KIA. Anh chị trong Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô KIA được không? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều

Ngọc Châu (chau***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017.

   S.TT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   KIA

   RONDO LX 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   2

   KIA

   RONDO RP 17D E2 AT 1.7 07 chỗ

   Việt Nam

   697,000,000

   3

   KIA

   RONDO RP 17D E2 MT 1.7 07 chỗ

   Việt Nam

   693,000,000

   4

   KIA

   RONDO RP 20G E2 AT 2.0 07 chỗ

   Việt Nam

   655,000,000

   5

   KIA

   SEDONA BASE SWB 3.8 07 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   6

   KIA

   SEDONA EX LWB 3.8 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,090,000,000

   7

   KIA

   SEDONA LX LWB 3.8 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   8

   KIA

   SORENTO 2.2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   993,000,000

   9

   KIA

   SORENTO 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   10

   KIA

   SORENTO 2.4 07 chỗ, 1 cầu

   Nhập khẩu

   890,000,000

   11

   KIA

   SORENTO 2.4 07 chỗ, 2 cầu

   Nhập khẩu

   925,000,000

   12

   KIA

   SORENTO 2WD DSLMT 2.2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   834,000,000

   13

   KIA

   SORENTO 2WD DSLMT 2.2 07 chỗ, 1cầu, số sàn

   Nhập khẩu

   865,000,000

   14

   KIA

   SORENTO 2WD GASAT 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   890,000,000

   15

   KIA

   SORENTO 2WD GASAT 2.4 07 chỗ, 1cầu, số tự động

   Nhập khẩu

   875,000,000

   16

   KIA

   SORENTO 2WD GASMT 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   804,000,000

   17

   KIA

   SORENTO 2WD GASMT 2.4 07 chỗ, 1cầu, số sàn

   Nhập khẩu

   845,000,000

   18

   KIA

   SORENTO 2WD GASMT 2.4 07 chỗ, 2cầu, số sàn

   Nhập khẩu

   857,000,000

   19

   KIA

   SORENTO 3.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,137,000,000

   20

   KIA

   SORENTO 4WD GASAT 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   925,000,000

   21

   KIA

   SORENTO 4WD GASAT 2.4 07 chỗ, 2cầu, số tự động

   Nhập khẩu

   910,000,000

   22

   KIA

   SORENTO 4WD GASMT 2.4 07 chỗ, 2cầu, số sàn

   Nhập khẩu

   882,000,000

   23

   KIA

   SORENTO 4x2 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   805,000,000

   24

   KIA

   SORENTO 4x4 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   835,000,000

   25

   KIA

   SORENTO AT 2WD 2.4L 07 chỗ

   Việt Nam

   868,000,000

   26

   KIA

   SORENTO AT 4WD 2.4L 07 chỗ

   Việt Nam

   900,000,000

   27

   KIA

   SORENTO BASE 4x2 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   28

   KIA

   SORENTO EX 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,172,000,000

   29

   KIA

   SORENTO EX 2.5 4x2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   680,000,000

   30

   KIA

   SORENTO EX 2.5 4x4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   735,000,000

   31

   KIA

   SORENTO EX 4x2 3.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,180,000,000

   32

   KIA

   SORENTO EX 4x4 3.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   33

   KIA

   SORENTO LIMITED 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   930,000,000

   34

   KIA

   SORENTO LX 4x2 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   35

   KIA

   SORENTO LX 4x4 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,190,000,000

   36

   KIA

   SORENTO MT 2WD 2.4L 07 chỗ

   Việt Nam

   849,000,000

   37

   KIA

   SORENTO R LIMITED 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,284,000,000

   38

   KIA

   SORENTO R LIMITED 2.2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   834,000,000

   39

   KIA

   SORENTO R TLX 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,092,000,000

   40

   KIA

   SORENTO R TLX 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   994,000,000

   41

   KIA

   SORENTO TLX 2.2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   42

   KIA

   SORENTO TLX 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   935,000,000

   43

   KIA

   SORENTO TLX 2.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   540,000,000

   44

   KIA

   SORENTO XM22DE2 AT-2WD 2.2 07chỗ

   Việt Nam

   921,000,000

   45

   KIA

   SORENTO XM22DE2 MT-2WD 2.2 07chỗ

   Việt Nam

   828,000,000

   46

   KIA

   SORENTO XM24GE2 AT-2WD 2.4 07chỗ

   Việt Nam

   891,000,000

   47

   KIA

   SORENTO XM24GE2 AT-2WD-1 2.4 07chỗ

   Việt Nam

   798,000,000

   48

   KIA

   SORENTO XM24GE2 AT-4WD 2.4 07chỗ

   Việt Nam

   810,000,000

   49

   KIA

   SORENTO XM24GE2 MT-2WD 2.4 07chỗ

   Việt Nam

   838,000,000

   50

   KIA

   SORENTO-KU814A 2.2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   834,000,000

   51

   KIA

   SOUL 05 chỗ số tự động

   Nhập khẩu

   517,000,000

   52

   KIA

   SOUL 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   633,000,000

   53

   KIA

   SOUL 1.6 05 chỗ số tự động

   Nhập khẩu

   517,000,000

   54

   KIA

   SOUL 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   745,000,000

   55

   KIA

   SOUL 4U 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   657,000,000

   56

   KIA

   SPECTRA 05 chỗ

   Việt Nam

   300,000,000

   57

   KIA

   SPECTRA EX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   710,000,000

   58

   KIA

   SPECTRA LX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   630,000,000

   59

   KIA

   SPECTRA SX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   770,000,000

   60

   KIA

   SPECTRA5 SX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   770,000,000

   61

   KIA

   SPORTAGE 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   948,000,000

   62

   KIA

   SPORTAGE 2.0 05 chỗ AT

   Nhập khẩu

   799,000,000

   63

   KIA

   SPORTAGE 2.0 05 chỗ MT

   Nhập khẩu

   774,000,000

   64

   KIA

   SPORTAGE 2.0 AT 2WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   65

   KIA

   SPORTAGE 2.0 AT 4WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   865,000,000

   66

   KIA

   SPORTAGE 2.0 GAS AT 4WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   850,000,000

   67

   KIA

   SPORTAGE 2.0 GAS MT 2WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   794,000,000

   68

   KIA

   SPORTAGE 2.0 GAT 2WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   69

   KIA

   SPORTAGE 2.0 GAT 4WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   875,000,000

   70

   KIA

   SPORTAGE 2.0L 05 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   71

   KIA

   SPORTAGE AWD 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   839,000,000

   72

   KIA

   SPORTAGE D9W52G61F 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   948,000,000

   73

   KIA

   SPORTAGE EX 2.7 2WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   74

   KIA

   SPORTAGE EX 2.7 4WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   75

   KIA

   SPORTAGE GTLINE 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   948,000,000

   76

   KIA

   SPORTAGE LIMITED 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   831,000,000

   77

   KIA

   SPORTAGE LX 2.0 2WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   788,000,000

   78

   KIA

   SPORTAGE LX 2.0 4WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   79

   KIA

   SPORTAGE LX 2.7 2WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   80

   KIA

   SPORTAGE LX 2.7 4WD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   81

   KIA

   SPORTAGE R LIMITED 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   82

   KIA

   SPORTAGE R T-GDI 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   989,000,000

   83

   KIA

   SPORTAGE R TLX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   850,000,000

   84

   KIA

   VISTO 0.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   150,000,000

   85

   KIA

   XTREK LX 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   247,000,000

   86

   KIA

   KIA FORTE 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   87

   KIA

   KIA PRIDE 1.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   400,000,000

   88

   KIA

   KIA RETONA 02 chỗ(Tải vạn)

   Nhập khẩu

   300,000,000

   89

   KIA

   KIA SORENTO LIMITED 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   930,000,000

   90

   KIA

   KIA SORENTO TXL 2.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   91

   KIA

   KIA SOUL 1.6 0.5 chỗ

   Nhập khẩu

   500,000,000

   92

   KIA

   FORTE SLI

   Nhập khẩu

   511,000.000

   93

   KIA

   MORNING TCI

   Nhập khẩu

   516,000,000

   94

   KIA

   RONDO 20G MT

   Việt Nam

   624,000,000

   95

   KIA

   RONDO RP 20G E2 AT-2

   Việt Nam

   679,000,000

   96

   KIA

   RONDO RP 20G E2 AT-1

   Việt Nam

   822,000,000

   97

   KIA

   SORENTO 22D ATH

   Việt Nam

   924,000,000

   98

   KIA

   RONDO 17D AT

   Việt Nam

   809,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô KIA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn