Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô MITSUBISHI (phần cuối)

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi thấy dòng xe MITSUBISHI là dòng xe quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam, tôi cũng đang cân nhắc để mua dòng xe này nhưng không biết khi tính lệ phí trước bạ thì giá cả của dòng xe này như thế nào? Tôi hy vọng Ban biên tập có thể dành chút thời gian để cung cấp thông tin giúp tôi, chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Hữu Vinh (polo***@hotmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   MITSUBISHI

   PAJERO GLS MT 07 chỗ

   Việt Nam

   1,361,000,000

   2

   MITSUBISHI

   PAJERO GLS MT 3.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,854,000,000

   3

   MITSUBISHI

   PAJERO GLX 3.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,090,000,000

   4

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT D.2WD.AT (KG4WGRMZLVT3) 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   861,000,000

   5

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT D.2WD.AT 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   861,000,000

   6

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT D.2WD.MT 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   830,000,000

   7

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT D.4WD.MT 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   871,000,000

   8

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT G.2WD.AT (KG6WGYPYLVT3) 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   925,000,000

   9

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT G.2WD.AT 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   925,000,000

   10

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT G.2WD.AT SE 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   996,000,000

   11

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT G.2WD.AT STD 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   977,000,000

   12

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT G.4WD.AT 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   1,000,000,000

   13

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT KG4WGNMZLVT5 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   799,000,000

   14

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT KG4WGRMZLVT3 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   861,000,000

   15

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT KG6WGYPYLVT3 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   925,000,000

   16

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT KG6WGYPYLVT5 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   967,000,000

   17

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT KH4WGNMZLVT3 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   871,000,000

   18

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT KH6WGYPYLVT5 3.0 07 chỗ

   Việt Nam

   1,035,000,000

   19

   MITSUBISHI

   PAJERO SUPREMME

   Việt Nam

   850,000,000

   20

   MITSUBISHI

   PAJERO X

   Việt Nam

   680,000,000

   21

   MITSUBISHI

   PAJERO XX

   Việt Nam

   700,000,000

   22

   MITSUBISHI

   RAIDER (PICKUP) LS DOUBLE CAR 2WD 3.7 06 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   23

   MITSUBISHI

   RAIDER (PICKUP) LS DOUBLE CAR 4WD V6 3.7 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,060,000,000

   24

   MITSUBISHI

   RAIDER (PICKUP) LS EXTENDED CAR 2WD AT 3.7 06 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   25

   MITSUBISHI

   RAIDER (PICKUP) LS EXTENDED CAR 2WD MT 3.7 06 chỗ

   Nhập khẩu

   760,000,000

   26

   MITSUBISHI

   SAVRIN 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   999,000,000

   27

   MITSUBISHI

   SPACE 2.5 09 chỗ

   Nhập khẩu

   630,000,000

   28

   MITSUBISHI

   SPACE WAGON 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   412,000,000

   29

   MITSUBISHI

   SPACE WAGON 2.4 GLX 07 chỗ

   Nhập khẩu

   453,000,000

   30

   MITSUBISHI

   TRITION DC GL 2.4 5 chỗ (Pickup cabin kép) 595/740kg

   Nhập khẩu

   528,000,000

   31

   MITSUBISHI

   TRITION DC GLS 2.5 5 chỗ (Pickup cabin kép) 555/650kg

   Nhập khẩu

   663,000,000

   32

   MITSUBISHI

   TRITION DC GLS AT 2.5 5 chỗ (Pickup cabin kép) 555/640kg

   Nhập khẩu

   688,000,000

   33

   MITSUBISHI

   TRITION DC GLX 2.5 5 chỗ (Pickup cabin kép) 580/735kg

   Nhập khẩu

   576,000,000

   34

   MITSUBISHI

   TRITION GL (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   418,000,000

   35

   MITSUBISHI

   TRITION GL 2.4 05 chỗ (Pickup, cabin kép, 595kg)

   Nhập khẩu

   505,000,000

   36

   MITSUBISHI

   TRITION GL 2.4 05 chỗ (Pickup, cabin kép, 715kg)

   Nhập khẩu

   505,000,000

   37

   MITSUBISHI

   TRITION GL 2WD (Pickup, cabin đơn)

   Nhập khẩu

   344,000,000

   38

   MITSUBISHI

   TRITION GL 4WD (Pickup, cabin đơn)

   Nhập khẩu

   375,000,000

   39

   MITSUBISHI

   TRITION GL X 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép), 605kg

   Nhập khẩu

   561,000,000

   40

   MITSUBISHI

   TRITION GL X 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép, 580kg)

   Nhập khẩu

   558,000,000

   41

   MITSUBISHI

   TRITION GLS 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   663,000,000

   42

   MITSUBISHI

   TRITION GLS AT 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   690,000,000

   43

   MITSUBISHI

   TRITION GLS CANOPY 4x4 AT 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   746,000,000

   44

   MITSUBISHI

   TRITION GLS CANOPY 4x4 MT 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   661,000,000

   45

   MITSUBISHI

   TRITION GLS MT(Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   519,000,000

   46

   MITSUBISHI

   TRITION GLS.AT (625-725kg) 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   671,000,000

   47

   MITSUBISHI

   TRITION GLS.MT (610-710kg) 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   601,000,000

   48

   MITSUBISHI

   TRITION GLX 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   576,000,000

   49

   MITSUBISHI

   TRITION GLX CANOPY 4x2 AT 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   621,000,000

   50

   MITSUBISHI

   TRITION GLX CANOPY 4x2 MT 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   590,000,000

   51

   MITSUBISHI

   TRITION GLX.AT (600-700kg) 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   601,000,000

   52

   MITSUBISHI

   TRITION GLX.MT (630-730kg) 2.5 05 chỗ (Pickup, cabin kép)

   Nhập khẩu

   570,000,000

   53

   MITSUBISHI

   TRITON (PICKUP) GLS 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   584,000,000

   54

   MITSUBISHI

   TRITON DC GL (PICK-UP)

   Việt Nam

   422,000,000

   55

   MITSUBISHI

   TRITON DC GLS (PICK-UP)

   Việt Nam

   520,000,000

   56

   MITSUBISHI

   TRITON DC GLS AT (PICK-UP)

   Việt Nam

   536,000,000

   57

   MITSUBISHI

   TRITON DC GLX (PICK-UP)

   Việt Nam

   478,000,000

   58

   MITSUBISHI

   TRITON GL 2.4 (CABIN KÉP)

   Nhập khẩu

   418,000,000

   59

   MITSUBISHI

   TRITON GL 2.4 05 chỗ (pickup cabin kép)

   Nhập khẩu

   530,000,000

   60

   MITSUBISHI

   TRITON GL 2.4 05 chỗ (pickup cabin kép, tải trọng 740kg)

   Nhập khẩu

   530,000,000

   61

   MITSUBISHI

   TRITON GL 2.4 2WD (CABIN ĐƠN)

   Nhập khẩu

   344,000,000

   62

   MITSUBISHI

   TRITON GL 2.4 4WD (CABIN ĐƠN)

   Nhập khẩu

   375,000,000

   63

   MITSUBISHI

   TRITON GL 2835 cm3 05 chỗ (Pickup cabin kép tải trọng 725 kg)

   Nhập khẩu

   650,000,000

   64

   MITSUBISHI

   TRITON GLS 2.5 AT (CABIN KÉP)

   Nhập khẩu

   536,000,000

   65

   MITSUBISHI

   TRITON GLS 2.5 MT (CABIN KÉP)

   Nhập khẩu

   519,000,000

   66

   MITSUBISHI

   TRITON GLX 2.5 (CABIN KÉP)

   Nhập khẩu

   478,000,000

   67

   MITSUBISHI

   TRITON GLX 2.5 05chỗ

   Nhập khẩu

   558,000,000

   68

   MITSUBISHI

   TRITON PICK-UP DC GL 2.4 05 chỗ 595/740kg

   Nhập khẩu

   528,000,000

   69

   MITSUBISHI

   TRITON PICK-UP DC GL 2.4 05 chỗ 715kg

   Nhập khẩu

   464,000,000

   70

   MITSUBISHI

   TRITON PICK-UP DC GLS 2.5 05 chỗ 575/650kg

   Nhập khẩu

   572,000,000

   71

   MITSUBISHI

   TRITON PICK-UP DC GLS 2.5 05 chỗ 580/735kg

   Nhập khẩu

   564,000,000

   72

   MITSUBISHI

   TRITON PICK-UP DC GLS(AT) 2.5 05 chỗ 565/640kg

   Nhập khẩu

   590,000,000

   73

   MITSUBISHI

   TRITON PICK-UP DC GLX 2.5 05 chỗ 680kg

   Nhập khẩu

   515,000,000

   74

   MITSUBISHI

   TRITON SC GL 2WD (PICK-UP)

   Việt Nam

   344,000,000

   75

   MITSUBISHI

   TRITON SC GL 4WD (PICK-UP)

   Việt Nam

   376,000,000

   76

   MITSUBISHI

   ZINGER GL

   Việt Nam

   586,000,000

   77

   MITSUBISHI

   ZINGER GL 08 chỗ

   Việt Nam

   452,000,000

   78

   MITSUBISHI

   ZINGER GL 2.4 08 chỗ

   Việt Nam

   550,000,000

   79

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS

   Việt Nam

   640,000,000

   80

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS (AT)

   Việt Nam

   681,000,000

   81

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS 08 chỗ

   Việt Nam

   497,000,000

   82

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS 2.4 08 chỗ

   Việt Nam

   630,000,000

   83

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS AT 08 chỗ

   Việt Nam

   622,000,000

   84

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS MT 08 chỗ

   Việt Nam

   587,000,000

   85

   MITSUBISHI

   ZINGER GLS(AT) 2.4 08 chỗ

   Việt Nam

   742,000,000

   86

   MITSUBISHI

   L300

   Nhập khẩu

   324,800,000

   87

   MITSUBISHI

   ATTRAGE A13ASNHHL

   Nhập khẩu

   451,500,000

   88

   MITSUBISHI

   ATTRAGE GLS A13ASNHHL

   Nhập khẩu

   451,500,000

   89

   MITSUBISHI

   ATTRAGE GLS A13ASTHHL

   Nhập khẩu

   505,000,000

   90

   MITSUBISHI

   OUTLANDER

   Nhập khẩu

   1,275,000,000

   91

   MITSUBISHI

   OUTLANDER-L

   Nhập khẩu

   950,000,000

   92

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT GLS KR5WGUPML

   Nhập khẩu

   1,329,000,000

   93

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT GLS KS5WGUPML

   Nhập khẩu

   1,488,000,000

   94

   MITSUBISHI

   PAJERO V93WLYXVUL

   Nhập khẩu

   2,120,000,000

   95

   MITSUBISHI

   TRITON GLS KK1TJYHFPL

   Nhập khẩu

   601,000,000

   96

   MITSUBISHI

   TRITON GLS KL1TJYHFPL

   Nhập khẩu

   766,000,000

   97

   MITSUBISHI

   TRITON GLS KL3TJNHFPL

   Nhập khẩu

   621,000,000

   98

   MITSUBISHI

   TRITON GLX KK3TJNUFL

   Nhập khẩu

   550,000,000

   99

   MITSUBISHI

   TRITON GLX KK3TJYUFPL

   Nhập khẩu

   601,000,000

   100

   MITSUBISHI

   OUTLANDER-L

   Nhập khẩu

   745,000,000

   101

   MITSUBISHI

   OUTLANDER-H Nhập khẩu 993,000,000

   102

   MITSUBISHI

   ATTRAGE GLX Nhập khẩu 406,500,000

   103

   MITSUBISHI

   PAJERO SPORT GLS STD Nhập khẩu 1,250,000,000

   104

   MITSUBISHI

   I-MIEV (ô tô điện) Nhập khẩu 1,040,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô MITSUBISHI. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn