Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô NISSAN (phần 2)

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi rất đam mê xe ô tô, đặc biệt là dòng xe NISSAN nên cũng muốn tìm hiểu kỹ về giá cả để nếu phù hợp với túi tiền thì có thể mua một chiếc để sưu tầm. Vì vậy, anh chị trong Ban biên tập cho tôi hỏi giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô NISSAN là bao nhiêu? Xin cảm ơn

Minh Hùng (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   NISSAN

   PATHFINDER S 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   2

   NISSAN

   PATHFINDER SE 4x2 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   3

   NISSAN

   PATHFINDER SE 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,290,000,000

   4

   NISSAN

   PATHFINDER SE OFF ROAD 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,400,000,000

   5

   NISSAN

   PATHFINDER SE V8 4x2 5.6 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   6

   NISSAN

   PATHFINDER SE V8 4x4 5.6 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,360,000,000

   7

   NISSAN

   PATROL 3.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   8

   NISSAN

   PATROL 4.2 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   9

   NISSAN

   PATROL 4.2 10 chỗ

   Nhập khẩu

   690,000,000

   10

   NISSAN

   PATROL 4.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   11

   NISSAN

   PATROL GL 3.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,504,000,000

   12

   NISSAN

   PATROL TBSY61 4.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   860,000,000

   13

   NISSAN

   PIXO 1.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   454,000,000

   14

   NISSAN

   QASHQAI +2 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,399,000,000

   15

   NISSAN

   QASHQAI 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   16

   NISSAN

   QASHQAI LE 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   17

   NISSAN

   QASHQAI LE AWD 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,280,000,000

   18

   NISSAN

   QASHQAI SE 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,053,000,000

   19

   NISSAN

   QASHQAI SE AWD 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,053,000,000

   20

   NISSAN

   QASHQAI X 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   947,000,000

   21

   NISSAN

   QUEST 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   22

   NISSAN

   QUEST 3.5 S 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   23

   NISSAN

   QUEST 3.5 SE 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,410,000,000

   24

   NISSAN

   QUEST 3.5 SL 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,941,000,000

   25

   NISSAN

   ROGUE S 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,205,000,000

   26

   NISSAN

   ROGUE S 2WD 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   780,000,000

   27

   NISSAN

   ROGUE S AWD 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   830,000,000

   28

   NISSAN

   ROGUE S SL 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,211,000,000

   29

   NISSAN

   ROGUE SL 2WD 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   978,000,000

   30

   NISSAN

   ROGUE SL AWD 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,066,000,000

   31

   NISSAN

   SENTRA 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   740,000,000

   32

   NISSAN

   SENTRA 2.0 S 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   33

   NISSAN

   SENTRA 2.0 SL 05 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   34

   NISSAN

   SENTRA GX 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   493,000,000

   35

   NISSAN

   SENTRA SE-R 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   36

   NISSAN

   SENTRA SE-R SPEC-V 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   37

   NISSAN

   SERENA 2.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   629,000,000

   38

   NISSAN

   SUNNY 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   681,000,000

   39

   NISSAN

   SUNNY 1.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   684,000,000

   40

   NISSAN

   SUNNY 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   360,000,000

   41

   NISSAN

   SUNNY N17 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   493,000,000

   42

   NISSAN

   SUNNY N17 XL

   Việt Nam

   525,000,000

   43

   NISSAN

   SUNNY N17 XV, 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   559,000,000

   44

   NISSAN

   TEANA 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   45

   NISSAN

   TEANA 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,105,000,000

   46

   NISSAN

   TEANA 2.5 SL 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,399,000,000

   47

   NISSAN

   TEANA 200XE 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,053,000,000

   48

   NISSAN

   TEANA 200XL 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,165,000,000

   49

   NISSAN

   TEANA 250XV 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,267,000,000

   50

   NISSAN

   TEANA 25P 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,404,000,000

   51

   NISSAN

   TEANA 3.5 SL 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,695,000,000

   52

   NISSAN

   TEANA 350XV 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,125,000,000

   53

   NISSAN

   TEANA EX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   54

   NISSAN

   TEANA EX 2.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   55

   NISSAN

   TEANA LX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   56

   NISSAN

   TEANA LX 2.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   57

   NISSAN

   TEANA VQ35 LUX 05 chỗ số tự động

   Nhập khẩu

   2,125,000,000

   58

   NISSAN

   TEANA VQ35 LUX 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,125,000,000

   59

   NISSAN

   TERRANO 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   60

   NISSAN

   TERRANO 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   520,000,000

   61

   NISSAN

   TERRANO II 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   450,000,000

   62

   NISSAN

   TERRANO II 2.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   483,000,000

   63

   NISSAN

   TIIDA 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   500,000,000

   64

   NISSAN

   TIIDA 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   795,000,000

   65

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) LE LWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,260,000,000

   66

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) LE LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,360,000,000

   67

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) LE SWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,240,000,000

   68

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) LE SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,340,000,000

   69

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) PRO-4X LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,230,000,000

   70

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) PRO-4X SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   71

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) SE LWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   72

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) SE LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   73

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) SE SWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,030,000,000

   74

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) SE SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   75

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) XE LWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   76

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) XE LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   77

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) XE SWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   78

   NISSAN

   TITAN CREW CAB (PICKUP) XE SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   79

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) LE LWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   80

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) LE LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,280,000,000

   81

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) LE SWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,150,000,000

   82

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) LE SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,260,000,000

   83

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) PRO-4X SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   84

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) SE LWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   85

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) SE LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   86

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) SE SWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   940,000,000

   87

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) SE SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,060,000,000

   88

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) XE LWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   880,000,000

   89

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) XE LWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   90

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) XE SWD 4x2 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   860,000,000

   91

   NISSAN

   TITAN KING CAB (PICKUP) XE SWD 4x4 5.6 06 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   92

   NISSAN

   VERITA 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   450,000,000

   93

   NISSAN

   VERSA HATCHBACK 1.8 S 05 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   94

   NISSAN

   VERSA HATCHBACK 1.8 SL 05 chỗ

   Nhập khẩu

   690,000,000

   95

   NISSAN

   VERSA SEDAN 1.8 S 05 chỗ

   Nhập khẩu

   590,000,000

   96

   NISSAN

   VERSA SEDAN 1.8 SL 05 chỗ

   Nhập khẩu

   720,000,000

   97

   NISSAN

   XTERRA 4x4 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,322,000,000

   98

   NISSAN

   XTERRA OR 4x4 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,260,000,000

   99

   NISSAN

   XTERRA PRO-4X 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,735,000,000

   100

   NISSAN

   XTERRA S 4x2 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô NISSAN. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn