Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô PORSCHE

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi đang tìm hiểu về dòng xe ô tô PORSCHE và có ý định mua nhưng không biết lệ phí trước bạ khi về Việt Nam là bao nhiêu nên muốn có một Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô PORSCHE mới nhất để tham khảo và cân nhắc loại xe phù hợp với túi tiền. Mong Ban biên tập có thể hỗ trợ giúp tôi vấn đề này, chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Hữu Thắng (thhh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017 Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   PORSCHE

   718 BOXSTER 2.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,564,000,000

   2

   PORSCHE

   718 BOXSTER S 2.5 02 chỗ

   Nhập khẩu

   4,433,000,000

   3

   PORSCHE

   718 CAYMAN 2.0 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,443,000,000

   4

   PORSCHE

   718 CAYMAN S 2.5 02 chỗ

   Nhập khẩu

   4,312,000,000

   5

   PORSCHE

   911 CARRECA 4 CABRIOLET 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,130,000,000

   6

   PORSCHE

   911 CARRECA 4 COUPE 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   3,660,000,000

   7

   PORSCHE

   911 CARRECA 4 S CABRIOLET 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   460,000,000

   8

   PORSCHE

   911 CARRECA 4 S COUPE 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,130,000,000

   9

   PORSCHE

   911 CARRECA CABRIOLET 3.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,248,000,000

   10

   PORSCHE

   911 CARRECA CABRIOLET 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,248,000,000

   11

   PORSCHE

   911 CARRECA COUPE 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,318,000,000

   12

   PORSCHE

   911 CARRECA S CABRIOLET 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   7,113,000,000

   13

   PORSCHE

   911 CARRECA S COUPE 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   3,860,000,000

   14

   PORSCHE

   911 CARRERA 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,490,000,000

   15

   PORSCHE

   911 CARRERA 3.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   5,506,000,000

   16

   PORSCHE

   911 CARRERA 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,425,000,000

   17

   PORSCHE

   911 CARRERA CABRILET 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   5,975,000,000

   18

   PORSCHE

   911 CARRERA CABRIOLET 3.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,248,000,000

   19

   PORSCHE

   911 CARRERA S 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   7,381,000,000

   20

   PORSCHE

   911 CARRERA S 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,362,000,000

   21

   PORSCHE

   911 CARRERA S CABRIOLET 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   8,195,000,000

   22

   PORSCHE

   911 CARRERA S CABRIOLET 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   7,113,000,000

   23

   PORSCHE

   911 TAGA 4 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,010,000,000

   24

   PORSCHE

   911 TAGA 4S 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,480,000,000

   25

   PORSCHE

   911 TARGA 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   8,004,000,000

   26

   PORSCHE

   911 TARGA 4 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   8,030,000,000

   27

   PORSCHE

   911 TARGA 4S 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   8,923,000,000

   28

   PORSCHE

   911 TURBO CABRIOLET 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,290,000,000

   29

   PORSCHE

   911 TURBO COUPE 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   5,810,000,000

   30

   PORSCHE

   911 TURBO S 3.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   14,450,000,000

   31

   PORSCHE

   BOXSTER 2.7 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,089,000,000

   32

   PORSCHE

   BOXSTER 2.9 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,750,000,000

   33

   PORSCHE

   BOXSTER CONVERTIBLE 2.7 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,110,000,000

   34

   PORSCHE

   BOXSTER S 3.4 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,422,000,000

   35

   PORSCHE

   CAYENNE 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,740,000,0000

   36

   PORSCHE

   CAYENNE 3.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,600,000,000

   37

   PORSCHE

   CAYENNE 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,713,000,000

   38

   PORSCHE

   CAYENNE 4.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,450,000,000

   39

   PORSCHE

   CAYENNE BASE 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,000,000,000

   40

   PORSCHE

   CAYENNE GTS 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   6,457,000,000

   41

   PORSCHE

   CAYENNE GTS 4.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   4,908,000,000

   42

   PORSCHE

   CAYENNE S 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   5,401,000,000

   43

   PORSCHE

   CAYENNE S 4.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   4,129,000,000

   44

   PORSCHE

   CAYENNE S HYBIRD 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   4,453,000,000

   45

   PORSCHE

   CAYENNE TIPTRONIC 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,281,000,000

   46

   PORSCHE

   CAYENNE TURBO 4.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   9,086,000,000

   47

   PORSCHE

   CAYENNE TURBO S 4.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   4,842,000,000

   48

   PORSCHE

   CAYENNE TURRBO 4.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   5,380,000,000

   49

   PORSCHE

   CAYMAN (BASE) 2.7 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,112,000,000

   50

   PORSCHE

   CAYMAN 2.7 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,292,000,000

   51

   PORSCHE

   CAYMAN 2.9 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,200,000,000

   52

   PORSCHE

   CAYMAN BASE 2.7 02 chỗ

   Nhập khẩu

   2,280,000,000

   53

   PORSCHE

   CAYMAN BLACK EDITION 2.7 02 chỗ

   Nhập khẩu

   3,180,000,000

   54

   PORSCHE

   CAYMAN S 3.4 02 chỗ

   Nhập khẩu

   4,157,000,000

   55

   PORSCHE

   GT3 COUPE 3.6 02 chỗ

   Nhập khẩu

   4,950,000,000

   56

   PORSCHE

   GT3 RS 3.6 02 chỗ

   Nhập khẩu

   5,750,000,000

   57

   PORSCHE

   Macan 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,385,800,000 0

   58

   PORSCHE

   Macan GTS 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,949,000,000

   59

   PORSCHE

   Macan S 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,322,000,000

   60

   PORSCHE

   Macan Turbo 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   4,884,000,000

   61

   PORSCHE

   PANAMERA 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   3,826,000,000

   62

   PORSCHE

   PANAMERA 4 3.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   3,856,000,000

   63

   PORSCHE

   PANAMERA 4S 2.9 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,974,000,000

   64

   PORSCHE

   PANAMERA 4S 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,928,000,000 0

   65

   PORSCHE

   PANAMERA 4S 4.6 04 chỗ

   Nhập khẩu

   4,449,000,000

   66

   PORSCHE

   PANAMERA 4S 4.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,272,000,000

   67

   PORSCHE

   PANAMERA GTS 4.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   5,880,000,000

   68

   PORSCHE

   PANAMERA S 3.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   5,555,000,000

   69

   PORSCHE

   PANAMERA S 4.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   5,973,000,000

   70

   PORSCHE

   PANAMERA TURBO 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   10,659,000,000

   71

   PORSCHE

   PANAMERA TURBO 4.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   6,398,000,000

   72

   PORSCHE

   PANAMERA TURBO EXECUTIVE 4.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   9,778,000,000

   73

   PORSCHE

   PANAMERA TURBO S EXCLUSIVE SERIES 4.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   17,535,000,000

   74

   PORSCHE

   911 CARRERA GTS

   Nhập khẩu

   7,799,000,000

   75

   PORSCHE

   911 TARGA 4S

   Nhập khẩu

   8,789,000,000

   76

   PORSCHE

   911 TARGA 4 GTS

   Nhập khẩu

   8,998,000,000

   77

   PORSCHE

   911 GT3

   Nhập khẩu

   11,055,000,000

   78

   PORSCHE

   CAYENNE PLATINUM EDITION

   Nhập khẩu

   3,971,000,000

   79

   PORSCHE

   PANAMERA

   Nhập khẩu

   4,466,000,000

   80

   PORSCHE

   PANAMERA 4 EXECUTIVE

   Nhập khẩu

   5,258,000,000

   81

   PORSCHE

   PANAMERA 4S EXECUTIVE

   Nhập khẩu

   7,744,000,000

   82

   PORSCHE

   PANAMERA TURBO EXECUTIVE

   Nhập khẩu

   11,440,000,000

   83

   PORSCHE

   MACAN TURBO PERPORMANCE PACKAGE

   Nhập khẩu

   5,236,000,000

   84

   PORSCHE

   911 CARRERA GTS CABRIOLET

   Nhập khẩu

   8,569,000,000

   85

   PORSCHE

   911 CARRERA 4

   Nhập khẩu

   6,600,000,000

   86

   PORSCHE

   911 CARRERA 4S

   Nhập khẩu

   7,436,000,000

   87

   PORSCHE

   911 CARRERA 4 CABRIOLET

   Nhập khẩu

   7,370,000,000

   88

   PORSCHE

   911 CARRERA 4S CABRIOLET

   Nhập khẩu

   8,206,000,000

   89

   PORSCHE

   911 CARRERA 4 GTS

   Nhập khẩu

   8,228,000,000

   90

   PORSCHE

   911 CARRERA 4 GTS CABRIOLET

   Nhập khẩu

   8,998,000,000

   91

   PORSCHE

   911 TURBO COUPE

   Nhập khẩu

   11,957,000,000

   92

   PORSCHE

   911 TURBO CABRIOLET

   Nhập khẩu

   12,815,000,000

   93

   PORSCHE

   911 TURBO S COUPE

   Nhập khẩu

   13,816,000,000

   94

   PORSCHE

   911 TURBO S CABRIOLET

   Nhập khẩu

   14,685,000,000

   95

   PORSCHE

   911 TURBO S EXCLUSIVE

   Nhập khẩu

   17,435,000,000

   96

   PORSCHE

   911 GT2 RS

   Nhập khẩu

   19,096,000,000

   97

   PORSCHE

   PANAMERA 4 SPORT TURISMO

   Nhập khẩu

   5,093,000,000

   98

   PORSCHE

   PANAMERA 4S SPORT TURISMO

   Nhập khẩu

   7,238,000,000

   99

   PORSCHE

   PANAMERA TURBO SPORT TURISMO

   Nhập khẩu

   10,736,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô PORSCHE. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn