Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA (phần 1)

Ngày hỏi:31/10/2018

Anh Tiến Đạt - email: ngtdat***@gmail.com gửi email yêu cầu Ban biên tập hỗ trợ, cung cấp thông tin Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA và văn bản quy định về dòng xe này. Anh hy vọng Ban biên tập có thể phản hồi trong thời gian sớm nhất

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017 Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   TOYOTA

   TOYOTA CAMRY ACV40L-JEAEKU 2.4 05 chỗ

   Việt Nam

   887,000,000

   2

   TOYOTA

   TOYOTA CAMRY GSV40L-JETGKU 3.5 05 chỗ

   Việt Nam

   1,224,000,000

   3

   TOYOTA

   TOYOTA COROLLA ZRE143L-GEPVKH 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   672,000,000

   4

   TOYOTA

   TOYOTA COROLLA ZZE142L-GEPGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   618,000,000

   5

   TOYOTA

   TOYOTA COROLLA ZZE143L-GEMGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   581,000,000

   6

   TOYOTA

   TOYOTA FORTUNER KUN60L-NKMSHU 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   682,000,000

   7

   TOYOTA

   TOYOTA FORTUNER TGN51L-NKPSKU 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   861,000,000

   8

   TOYOTA

   TOYOTA HIACE KDH212L-JEMNKU 2.5 16 chỗ

   Việt Nam

   559,000,000

   9

   TOYOTA

   TOYOTA HIACE TRH213L-JDMNKU 2.7 10 chỗ

   Việt Nam

   656,000,000

   10

   TOYOTA

   TOYOTA HIACE TRH213L-JEMDKU 2.7 16 chỗ

   Việt Nam

   542,000,000

   11

   TOYOTA

   TOYOTA INNOVA G TGN40L-GKMNKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   581,000,000

   12

   TOYOTA

   TOYOTA INNOVA J TGN40L-GKMRKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   520,000,000

   13

   TOYOTA

   TOYOTA INNOVA V TGN40L-GKPNKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   581,000,000

   14

   TOYOTA

   TOYOTA VIOS NCP93L-BEMDKU 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   422,000,000

   15

   TOYOTA

   TOYOTA VIOS NCP93L-BEMRKU 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   447,000,000

   16

   TOYOTA

   TOYOTA VIOS NCP93L-BEPGKU 1.5 05 chỗ

   Việt Nam

   488,000,000

   17

   TOYOTA

   4RUNNER LIMITED 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,373,000,000

   18

   TOYOTA

   4RUNNER LIMITED 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,659,000,000

   19

   TOYOTA

   4RUNNER LIMITED 4x2 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,390,000,000

   20

   TOYOTA

   4RUNNER LIMITED 4x2 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,460,000,000

   21

   TOYOTA

   4RUNNER LIMITED 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,480,000,000

   22

   TOYOTA

   4RUNNER LIMITED 4x4 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,550,000,000

   23

   TOYOTA

   4RUNNER SPORT EDITION 4x2 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   24

   TOYOTA

   4RUNNER SPORT EDITION 4x2 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   25

   TOYOTA

   4RUNNER SPORT EDITION 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   26

   TOYOTA

   4RUNNER SPORT EDITION 4x4 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,360,000,000

   27

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 2.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,477,000,000

   28

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,078,000,000

   29

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,589,000,000

   30

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,894,000,000

   31

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 4x2 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   32

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 4x2 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   33

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,220,000,000

   34

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 4x4 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   35

   TOYOTA

   4RUNNER SR5 AWD 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,928,000,000

   36

   TOYOTA

   86 2.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,650,000,000

   37

   TOYOTA

   86 Coupe 2.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,636,000,000

   38

   TOYOTA

   86 ZN6-ALE7 2.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,678,000,000

   39

   TOYOTA

   ALPHARD 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,026,000,000

   40

   TOYOTA

   ALPHARD 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   3,117,000,000

   41

   TOYOTA

   ALPHARD 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,999,000,000

   42

   TOYOTA

   ALPHARD EXECUTIVE LOUNGE 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   3,832,000,000

   43

   TOYOTA

   ALTIS 1.8 AT 05 chỗ

   Việt Nam

   610,000,000

   44

   TOYOTA

   ALTIS 1.8 MT 05 chỗ

   Việt Nam

   580,000,000

   45

   TOYOTA

   AURION GRANDE 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   46

   TOYOTA

   AVALON HYBIRD LIMITED 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,371,000,000

   47

   TOYOTA

   AVALON LIMITED 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,677,000,000

   48

   TOYOTA

   AVALON TOURING 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,350,000,000

   49

   TOYOTA

   AVALON XL 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   50

   TOYOTA

   AVALON XLS 3.0

   Nhập khẩu

   750,000,000

   51

   TOYOTA

   AVALON XLS 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,420,000,000

   52

   TOYOTA

   AVANZA 1.5G 1.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   550,000,000

   53

   TOYOTA

   AVENSIS 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   54

   TOYOTA

   AYGO 1.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   507,000,000

   55

   TOYOTA

   AYGO 1.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   607,000,000

   56

   TOYOTA

   CAMRY 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,248,000,000

   57

   TOYOTA

   CAMRY 2.0E 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   999,000,000

   58

   TOYOTA

   CAMRY 2.2

   Việt Nam

   500,000,000

   59

   TOYOTA

   CAMRY 2.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   60

   TOYOTA

   CAMRY 2.4

   Việt Nam

   550,000,000

   61

   TOYOTA

   CAMRY 2.4E 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   62

   TOYOTA

   CAMRY 2.4G

   Việt Nam

   860,000,000

   63

   TOYOTA

   CAMRY 2.4G 05 chỗ, số tự động 5 cấp

   Việt Nam

   999,000,000

   64

   TOYOTA

   CAMRY 2.4G 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,151,000,000

   65

   TOYOTA

   CAMRY 3.0

   Việt Nam

   750,000,000

   66

   TOYOTA

   CAMRY 3.5Q

   Việt Nam

   1,120,000,000

   67

   TOYOTA

   CAMRY 3.5Q 05 chỗ

   Việt Nam

   1,222,000,000

   68

   TOYOTA

   CAMRY 3.5Q 05 chỗ, số tự động

   Việt Nam

   1,377,000,000

   69

   TOYOTA

   CAMRY ACV40L-JEAEKU

   Việt Nam

   889,000,000

   70

   TOYOTA

   CAMRY ACV40L-JEAEKU 2.4 05 chỗ

   Việt Nam

   923,000,000

   71

   TOYOTA

   CAMRY ACV51L-JEPNKU (Camry E) 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   999,000,000

   72

   TOYOTA

   CAMRY ASV50L-JETEKU 2.5 05 chỗ

   Việt Nam

   1,164,000,000

   73

   TOYOTA

   CAMRY ASV50L-JETEKU G 2.5 05 chỗ

   Việt Nam

   1,263,000,000

   74

   TOYOTA

   CAMRY ASV50L-JETEKU Q 2.5 05 chỗ

   Việt Nam

   1,414,000,000

   75

   TOYOTA

   CAMRY ASV51L-JETNHU E 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   1,122,000,000

   76

   TOYOTA

   CAMRY CE AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   77

   TOYOTA

   CAMRY CE MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   870,000,000

   78

   TOYOTA

   CAMRY GL 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,174,000,000

   79

   TOYOTA

   CAMRY GL 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,239,000,000

   80

   TOYOTA

   CAMRY GL AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   850,000,000

   81

   TOYOTA

   CAMRY GL MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   82

   TOYOTA

   CAMRY GLI 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   739,000,000

   83

   TOYOTA

   CAMRY GLX 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,239,000,000

   84

   TOYOTA

   CAMRY GLX 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,034,000,000

   85

   TOYOTA

   CAMRY GLX AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   86

   TOYOTA

   CAMRY GLX MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   87

   TOYOTA

   CAMRY GSV40L-JETGKU

   Việt Nam

   1,226,000,000

   88

   TOYOTA

   CAMRY GSV40L-JETGKU 3.5 05 chỗ

   Việt Nam

   1,273,000,000

   89

   TOYOTA

   CAMRY HYBRID 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,479,000,000

   90

   TOYOTA

   CAMRY HYBRID XLE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,656,000,000

   91

   TOYOTA

   CAMRY LE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,263,000,000

   92

   TOYOTA

   CAMRY LE 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,380,000,000

   93

   TOYOTA

   CAMRY LE ACV40L-AEANKA 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   94

   TOYOTA

   CAMRY LE ACV40L-CEANKA 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   95

   TOYOTA

   CAMRY LE ASV40L-CETNKA 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,380,000,000

   96

   TOYOTA

   CAMRY LE AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   97

   TOYOTA

   CAMRY LE AT 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,017,000,000

   98

   TOYOTA

   CAMRY LE MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   99

   TOYOTA

   CAMRY LE MT 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   968,000,000

   100

   TOYOTA

   CAMRY SE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1670000000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô TOYOTA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn