Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA (phần 3)

Ngày hỏi:01/11/2018

Anh Tiến Đạt - email: ngtdat***@gmail.com gửi email yêu cầu Ban biên tập hỗ trợ, cung cấp thông tin Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA và văn bản quy định về dòng xe này. Anh hy vọng Ban biên tập có thể phản hồi trong thời gian sớm nhất

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017 và Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   TOYOTA

   HIACE 2.7 16 chỗ

   Nhập khẩu

   1,161,000,000

   2

   TOYOTA

   HIACE COMMUTER (động cơ dầu) 2.5 16 chỗ , số tay 5 cấp

   Việt Nam

   628,000,000

   3

   TOYOTA

   HIACE COMMUTER (động cơ xăng) 2.7 16 chỗ , số tay 5 cấp

   Việt Nam

   607,000,000

   4

   TOYOTA

   HIACE GL 2.5 16 chỗ

   Nhập khẩu

   1,792,000,000

   5

   TOYOTA

   HIACE GL 2.7 16 chỗ

   Nhập khẩu

   1,779,000,000

   6

   TOYOTA

   HIACE KDH212L-JEMDYU 2.5 16 chỗ

   Việt Nam

   559,000,000

   7

   TOYOTA

   HIACE KDH222L-LEMDY 2.5 16 chỗ

   Nhập khẩu

   1,209,000,000

   8

   TOYOTA

   HIACE SUPER WAGON 2.7 10 chỗ

   Việt Nam

   653,000,000

   9

   TOYOTA

   HIACE SUPER WAGON(động cơ xăng) 2.7 10 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   737,000,000

   10

   TOYOTA

   HIACE TRH213L-JDMNKU 2.7 10 chỗ

   Việt Nam

   656,000,000

   11

   TOYOTA

   HIACE TRH213L-JEMDKU 2.7 16 chỗ

   Việt Nam

   542,000,000

   12

   TOYOTA

   HIACE TRH223L-LEMDK 2.7 16 chỗ

   Nhập khẩu

   1,122,000,000

   13

   TOYOTA

   HIACE VAN

   Việt Nam

   430,000,000

   14

   TOYOTA

   HIGHLANDER 2.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,188,000,000

   15

   TOYOTA

   HIGHLANDER 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,980,000,000

   16

   TOYOTA

   HIGHLANDER 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   740,000,000

   17

   TOYOTA

   HIGHLANDER 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,518,000,000

   18

   TOYOTA

   HIGHLANDER 4x2 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   19

   TOYOTA

   HIGHLANDER 4x2 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   20

   TOYOTA

   HIGHLANDER 4x4 2.4 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   21

   TOYOTA

   HIGHLANDER 4x4 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   22

   TOYOTA

   HIGHLANDER BASE 4x2 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,090,000,000

   23

   TOYOTA

   HIGHLANDER BASE 4x4 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   24

   TOYOTA

   HIGHLANDER HYBRID 4x2 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,290,000,000

   25

   TOYOTA

   HIGHLANDER HYBRID 4x4 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,350,000,000

   26

   TOYOTA

   HIGHLANDER HYBRID LIMITED 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   2,550,000,000

   27

   TOYOTA

   HIGHLANDER HYBRID LIMITED 4x2 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,380,000,000

   28

   TOYOTA

   HIGHLANDER HYBRID LIMITED 4x4 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,430,000,000

   29

   TOYOTA

   HIGHLANDER LE 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,673,000,000

   30

   TOYOTA

   HIGHLANDER LE AWD 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,547,000,000

   31

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   2,143,000,000

   32

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,415,000,000

   33

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 4WD 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,291,000,000

   34

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 4x2 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,220,000,000

   35

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 4x2 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   36

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 4x4 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   37

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED 4x4 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,050,000,000

   38

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED AWD 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   2,210,000,000

   39

   TOYOTA

   HIGHLANDER LIMITED AWD 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,232,000,000

   40

   TOYOTA

   HIGHLANDER PLUS 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,722,000,000

   41

   TOYOTA

   HIGHLANDER SE 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,752,000,000

   42

   TOYOTA

   HIGHLANDER SE 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,600,000,000

   43

   TOYOTA

   HIGHLANDER SPORT 4x2 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   44

   TOYOTA

   HIGHLANDER SPORT 4x2 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,190,000,000

   45

   TOYOTA

   HIGHLANDER SPORT 4x4 3.3 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   46

   TOYOTA

   HIGHLANDER SPORT 4x4 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   47

   TOYOTA

   HIGHLANDER XLE AWD 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,053,000,000

   48

   TOYOTA

   HILUX (PICKUP) 2.5 05 chỗ 605kg

   Nhập khẩu

   550,000,000

   49

   TOYOTA

   HILUX (PICKUP) 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   577,000,000

   50

   TOYOTA

   HILUX (PICKUP) 3.0 05 chỗ 530kg

   Nhập khẩu

   649,000,000

   51

   TOYOTA

   HILUX (PICKUP) E 2.5 05 chỗ (pickup)

   Nhập khẩu

   479,000,000

   52

   TOYOTA

   HILUX (PICKUP) E 2.5 05 chỗ 530kg (Pickup)

   Nhập khẩu

   520,000,000

   53

   TOYOTA

   HILUX (PICKUP) E 2.5 05 chỗ 550kg (Pickup)

   Nhập khẩu

   568,000,000

   54

   TOYOTA

   HILUX (Picup) G 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   599,000,000

   55

   TOYOTA

   HILUX 2.5 05 chỗ 585kg (PICKUP cabin kép)

   Nhập khẩu

   637,000,000

   56

   TOYOTA

   HILUX 2.7 05 chỗ (Pickup)

   Nhập khẩu

   649,000,000

   57

   TOYOTA

   HILUX DLX 2.7 5 chỗ (PICKUP cabin kép 580kg)

   Nhập khẩu

   617,000,000

   58

   TOYOTA

   HILUX E (KUN135L-DTFSHU) 2.5 4x2 (PICKUP cabin kép 515kg)

   Nhập khẩu

   693,000,000

   59

   TOYOTA

   HILUX E 2.5 5 chỗ (PICKUP cabin kép 545kg)

   Nhập khẩu

   579,000,000

   60

   TOYOTA

   HILUX E 2.5 5 chỗ (PICKUP cabin kép 585kg)

   Nhập khẩu

   693,000,000

   61

   TOYOTA

   HILUX E KUN35L-PRMSHM 2.5 05 chỗ (Pickup cabin kép, 4x2, 585kg)

   Nhập khẩu

   637,000,000

   62

   TOYOTA

   HILUX G (KUN126L-DTAHYU) 3.0 4x4 (PICKUP cabin kép 515kg)

   Nhập khẩu

   914,000,000

   63

   TOYOTA

   HILUX G (KUN126L-DTFMYU) 3.0 4x4 (PICKUP cabin kép 515kg)

   Nhập khẩu

   843,000,000

   64

   TOYOTA

   HILUX G 2.5 5 chỗ Diesel, 4x2 (PICKUP cabin kép 575kg)

   Nhập khẩu

   568,000,000

   65

   TOYOTA

   HILUX G 3.0 05 chỗ 520kg (Pickup)

   Nhập khẩu

   750,000,000

   66

   TOYOTA

   HILUX G 3.0 05 chỗ 530kg (Pickup)

   Nhập khẩu

   711,000,000

   67

   TOYOTA

   HILUX G 3.0 5 chỗ (PICKUP cabin kép 520kg)

   Nhập khẩu

   723,000,000

   68

   TOYOTA

   HILUX G 3.0 5 chỗ Diesel, 4x4 (PICKUP cabin kép 555kg)

   Nhập khẩu

   711,000,000

   69

   TOYOTA

   HILUX G KUN26L-PRMSYM 3.0 05 chỗ (Pickup cabin kép, 4x4, 520kg)

   Nhập khẩu

   735,000,000

   70

   TOYOTA

   HILUX G, số tự động, 3.0 05 chỗ 515kg (Pickup)

   Nhập khẩu

   877,000,000

   71

   TOYOTA

   INNOVA E 2.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   719,000,000

   72

   TOYOTA

   INNOVA E TGN140L-MUMSKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   793,000,000

   73

   TOYOTA

   INNOVA E TGN40L-GKMDKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   710,000,000

   74

   TOYOTA

   INNOVA G 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   514,000,000

   75

   TOYOTA

   INNOVA G 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   580,000,000

   76

   TOYOTA

   INNOVA G 2.0, 08 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   653,000,000

   77

   TOYOTA

   INNOVA G SR 2.0, 08 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   690,000,000

   78

   TOYOTA

   INNOVA G SR TGN40L-GKMNKU 2011 2.0 07chỗ

   Việt Nam

   704,000,000

   79

   TOYOTA

   INNOVA G SR TNG40L-GKMNKU

   Việt Nam

   668,000,000

   80

   TOYOTA

   INNOVA G TGN140L-MUTMKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   859,000,000

   81

   TOYOTA

   INNOVA G TGN40L-GKDPKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   751,000,000

   82

   TOYOTA

   INNOVA G TGN40L-GKMNKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   603,000,000

   83

   TOYOTA

   INNOVA GSR 2.0, 07 chỗ

   Việt Nam

   704,000,000

   84

   TOYOTA

   INNOVA GSR 2.0, 07 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   704,000,000

   85

   TOYOTA

   INNOVA J 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   463,000,000

   86

   TOYOTA

   INNOVA J 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   521,000,000

   87

   TOYOTA

   INNOVA J 2.0, 08 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   585,000,000

   88

   TOYOTA

   INNOVA J 2.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   719,000,000

   89

   TOYOTA

   INNOVA J TGN40L-GKMRKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   685,000,000

   90

   TOYOTA

   INNOVA TGN40L-GKMDKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   728,000,000

   91

   TOYOTA

   INNOVA TGN40L-GKMRKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   727,000,000

   92

   TOYOTA

   INNOVA TGN40L-GKPDKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   798,000,000

   93

   TOYOTA

   INNOVA TGN40L-GKPNKU 2.0 07chỗ

   Việt Nam

   995,000,000

   94

   TOYOTA

   INNOVA V 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   570,000,000

   95

   TOYOTA

   INNOVA V 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   642,000,000

   96

   TOYOTA

   INNOVA V 2.0 08 chỗ, số tự động 4 cấp

   Việt Nam

   722,000,000

   97

   TOYOTA

   INNOVA V TGN140L-MUTHKU 2.0 07 chỗ

   Việt Nam

   995,000,000

   98

   TOYOTA

   INNOVA V TGN40L-GKPNKU 2.0 08 chỗ

   Việt Nam

   817,000,000

   99

   TOYOTA

   IQ 1.0 0.4 chỗ

   Nhập khẩu

   686,000,000

   100

   TOYOTA

   LAND CRUISER 100GX 4.5 7 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô TOYOTA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn