Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô WOLKSWAGEN

Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về giá tính lệ phí trước bạ cho xe ô tô vì tôi đang có nhu cầu mua xe. Cụ thể là dòng xe WOLKSWAGEN. Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi Bảng giá tính lệ phí trước bạ của loại xe ô tô này được không? Chân thành cảm ơn

Văn Phước (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTCQuyết định 942/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   WOLKSWAGEN

   BEETLE 2.0 4 chỗ

   Nhập khẩu

   1,241,000,000

   2

   WOLKSWAGEN

   BEETLE CONVERTIBLE S 2.0 4 chỗ

   Nhập khẩu

   748,000,000

   3

   WOLKSWAGEN

   CADDY 1.6 02 chỗ (ô tô tải van, 584kg)

   Nhập khẩu

   679,000,000

   4

   WOLKSWAGEN

   CC 1.8 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,596,000,000

   5

   WOLKSWAGEN

   CC 2.0

   Nhập khẩu

   1,665,000,000

   6

   WOLKSWAGEN

   EOS KOMFORT 2.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,460,000,000

   7

   WOLKSWAGEN

   EOS LUX 2.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,680,000,000

   8

   WOLKSWAGEN

   EOS TURBO 2.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,380,000,000

   9

   WOLKSWAGEN

   EOS VR6 3.2 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,820,000,000

   10

   WOLKSWAGEN

   GLI 2.0T 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   11

   WOLKSWAGEN

   GLI 2.0T PZEV 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,160,000,000

   12

   WOLKSWAGEN

   GTI 2.0T 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   13

   WOLKSWAGEN

   GTI 2.0T COUPE 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,090,000,000

   14

   WOLKSWAGEN

   JETTA S 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   830,000,000

   15

   WOLKSWAGEN

   JETTA S PZEV 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   830,000,000

   16

   WOLKSWAGEN

   JETTA SE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   17

   WOLKSWAGEN

   JETTA SE PZEV 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   18

   WOLKSWAGEN

   JETTA SEL 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   19

   WOLKSWAGEN

   JETTA SEL PZEV 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   20

   WOLKSWAGEN

   JETTA WOLFSBURG EDITION 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   21

   WOLKSWAGEN

   JETTA WOLFSBURG EDITION PZEV 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   22

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 1.4 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   23

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 1.6

   Nhập khẩu

   1,229,000,000

   24

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 1.6 mui cứng

   Nhập khẩu

   995,000,000

   25

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 1.8 4 chỗ

   Nhập khẩu

   700,000,000

   26

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 2.0

   Nhập khẩu

   1,429,000,000

   27

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 2.0 mui cứng

   Nhập khẩu

   1,168,000,000

   28

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 2.5 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   29

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE 2.5 04-05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   30

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE BLACK TIE EDITION 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   31

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE BLACK TIE EDITION PZEV 2.5 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   32

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE CABRIOLET 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,500,000,000

   33

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE CONVERTIBLE S 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   34

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE CONVERTIBLE S PZEV 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   35

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE CONVERTIBLE SE 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   36

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE CONVERTIBLE SE PZEV 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   37

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE GLS CONVERTIBLE S 2.0 4 chỗ

   Nhập khẩu

   782,000,000

   38

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE S 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   840,000,000

   39

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE S PZEV 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   840,000,000

   40

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE SE 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   41

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE SE PZEV 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   42

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE TRIPLE WHITE 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   43

   WOLKSWAGEN

   NEW BEETLE TRIPLE WHITE PZEV 2.5 4,5 chỗ

   Nhập khẩu

   1,020,000,000

   44

   WOLKSWAGEN

   PASSAT 2.0

   Nhập khẩu

   1,359,000,000

   45

   WOLKSWAGEN

   PASSAT CC 2.0

   Nhập khẩu

   1,665,000,000

   46

   WOLKSWAGEN

   PASSAT CC 2.0 SPORT 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,300,000,000

   47

   WOLKSWAGEN

   PASSAT CC 2.0 TSI

   Nhập khẩu

   1,495,000,000

   48

   WOLKSWAGEN

   PASSAT CC SPORT 2.0

   Nhập khẩu

   1,595,000,000

   49

   WOLKSWAGEN

   PASSAT KOMFORT 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,330,000,000

   50

   WOLKSWAGEN

   PASSAT LUX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,440,000,000

   51

   WOLKSWAGEN

   PASSAT TURBO 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   52

   WOLKSWAGEN

   PASSAT VR6 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,720,000,000

   53

   WOLKSWAGEN

   PASSAT VR6 4MOTION 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,820,000,000

   54

   WOLKSWAGEN

   PASSAT WAGON KOMFORT 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,390,000,000

   55

   WOLKSWAGEN

   PASSAT WAGON LUX 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,500,000,000

   56

   WOLKSWAGEN

   PASSAT WAGON TURBO 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   57

   WOLKSWAGEN

   PASSAT WAGON VR6 4MOTION 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,880,000,000

   58

   WOLKSWAGEN

   PHAETON 3.2 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,600,000,000

   59

   WOLKSWAGEN

   POLO 1.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   933,000,000

   60

   WOLKSWAGEN

   POLO 1.6 (số tự động) 05 chỗ

   Nhập khẩu

   710,000,000

   61

   WOLKSWAGEN

   POLO HATCHBACK 1.6 (số tự động) 05 chỗ

   Nhập khẩu

   729,000,000

   62

   WOLKSWAGEN

   POLO SEDAN AT 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   606,000,000

   63

   WOLKSWAGEN

   POLO SEDAN MT 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   580,000,000

   64

   WOLKSWAGEN

   R32 BASE 3.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,600,000,000

   65

   WOLKSWAGEN

   RABBIT S 2.5 05 chỗ (02 cửa)

   Nhập khẩu

   760,000,000

   67

   WOLKSWAGEN

   RABBIT S 2.5 05 chỗ (04 cửa)

   Nhập khẩu

   870,000,000

   68

   WOLKSWAGEN

   SCIROCCO 1.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   796,000,000

   69

   WOLKSWAGEN

   SCIROCCO 1.4TSI SPORT 1.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   70

   WOLKSWAGEN

   SCIROCCO 2.0 TSI SPORT 4 chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   71

   WOLKSWAGEN

   SCIROCCO SPORT 1.4 04 chỗ

   Nhập khẩu

   796,000,000

   72

   WOLKSWAGEN

   SHARAN 2.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   73

   7WOLKSWAGEN

   SHARAN TDI 1.9 07 chỗ

   Nhập khẩu

   650,000,000

   74

   WOLKSWAGEN

   TIGUAN 2.0

   Nhập khẩu

   1,319,000,000

   75

   WOLKSWAGEN

   TIGUAN 2.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,244,000,000

   76

   WOLKSWAGEN

   TIGUAN 2.0TSI 4MOTION 05chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   77

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG 2 V10 TDI 5.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   3,210,000,000

   78

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG 2 V8 FSI 4.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,280,000,000

   79

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG 2 VR6 FSI 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,850,000,000

   80

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG 3.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,500,000,000

   81

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,247,000,000

   82

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG GP 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,593,000,000

   83

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG R5 2.5

   Nhập khẩu

   2,222,000,000

   84

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG V10 TDI 5.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,780,000,000

   85

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG V6 3.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,115,000,000

   86

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG V6 TDI 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,000,000,000

   87

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG V8 4.2 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,030,000,000

   88

   WOLKSWAGEN

   TOUAREG2 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   2,050,000,000

   89

   WOLKSWAGEN

   CROSS GOLF 1.4

   Nhập khẩu

   533,000,000

   90

   WOLKSWAGEN

   JETTA 1.4 TSI

   Nhập khẩu

   999,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô WOLKSWAGEN. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn