Bộ Tài chính có Nhiệm vụ, quyền hạn nào trong hoạt động quản lý thuế?

Ngày hỏi:06/07/2019

Xin chào, Cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật về quản lý thuế mới được thông qua thì Bộ Tài chính có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020, quy định Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.

   - Tổ chức việc thực hiện quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Tổ chức việc lập và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước.

   - Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.

   - Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về thuế.

   - Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ khác có liên quan hướng dẫn việc thực hiện giám định độc lập về giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ theo quy định của Luật Đầu tư.

   => Như vậy, Bộ tài chính có các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định được mô tả trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn