Bộ Tài chính giải đáp về việc truy thu thuế nhập khẩu xe ô tô

Ngày hỏi:18/04/2012

Theo phản ánh của ông Phạm Hà Bắc, năm 2004 - 2005 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật nhập khẩu xe ô tô. Công ty đã thực hiện nghĩa vụ thuế tại thời điểm nhập khẩu xe theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, ngày 28/9/2006 Tổng cục Hải quan ra thông báo tính thuế nhập khẩu và truy thu thuế của 15 doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trong đó có Công ty của ông Bắc. Vì khoản truy thu thuế này, Công ty không thể tiếp tục kinh doanh, cũng như giải thể hay tuyên bố phá sản. Không đồng tình với cách giải quyết và văn bản trả lời của các cơ quan chức năng, ông Bắc đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty ông.

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Về việc truy thu thuế

   Căn cứ Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 64/LCT/HĐNN8ngày 26/12/1991, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 07/L/CTN ngày 5/7/1993, số04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11ngày 29/11/2006; Nghị định số 54/1993/NĐ-CP ngày 28/8/1993, Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002, Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 343/VPCP-KTTT ngày 17/1/2011.

   Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị Kỹ thuật - Chi nhánh Hải Phòng thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu đối với mặt hàng ô tô du lịch nhập khẩu theo mức giá tại Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp Công ty không nộp đủ tiền thuế đúng thời hạn theo các quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 39, Luật Quản lý thuế.

   Về việc giải quyết khiếu nại

   Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH11 ngày 2/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo số26/2004/QH11 ngày 15/6/2004, số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính (quyết định truy thu thuế) nếu Doanh nghiệp không đồng ý với mức giá truy thu thì có quyền khiếu nại lần đầu theo đúng trình tự, thủ tục khiếu nại.

   Đối chiếu với quy định trên, đến ngày 29/9/2011 Doanh nghiệp mới có văn bản khiếu nại lần đầu việc xác định giá tính thuế theo Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Vì vậy, việc khiếu nại của Doanh nghiệp đã hết thời hiệu nên không được thụ lý để giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn