Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng trước ngày 01/01/2004

Ngày hỏi:24/10/2018

Các bạn có thể cung cấp giúp tôi các trường hợp người nộp thuế giá trị gia tăng được hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2004 được hay không? Tôi xin cảm ơn tất cả các ban rất nhiều?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2004 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

   Các hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng 1997.

   Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.

   Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 thì các tổ chức, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng được hoàn thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp nhất định.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 thì các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng trước ngày 01/01/2004 bao gồm:

   - Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của các tháng trong quý lớn hơn số thuế đầu ra hoặc được hoàn thuế đầu vào của tài sản cố định theo điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật Thuế giá trị gia tăng 1997;

   - Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản có số thuế nộp thừa;

   - Quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn