Các trường hợp khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày hỏi:21/04/2018

Các trường hợp khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Hiếu, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, các trường hợp khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Ngọc Hiếu (ngochieu*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 thì các trường hợp khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định cụ thể như sau:

   Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ hợp pháp thì được khấu trừ số thuế đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất.

   Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 còn quy định người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:

   a) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu;

   b) Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu;

   c) Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa;

   d) Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ thực hiện đối với hàng hoá thực tế xuất khẩu.

   Trên đây là nội dung tư vấn về các trường hợp khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn