Các trường hợp không thực hiện lấy mẫu để phân tích, nhằm mục đích phân loại thuế hàng hóa tại khâu thông quan

Ngày hỏi:17/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Theo tôi được biết đối với các loại hàng hóa khi tiến hành thông quan đều phải tiến hành lấy mẫu để phân tích nhằm mục đích phân loại thuế đối với hàng hóa đó. Tuy nhiên có trường hợp không cần phải lấy mẫu phân tích, anh chị cho tôi hỏi thực hiện lấy mẫu để phân tích, nhằm mục đích phân loại áp dụng mức thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm những trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp không thực hiện lấy mẫu để phân tích, nhằm mục đích phân loại thuế hàng hóa tại khâu thông quan
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 4 Điều 5 Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018, quy định các trường hợp không thực hiện lấy mẫu để phân tích, nhằm mục đích phân loại:

   - Hàng hóa có thể xác định được bản chất làm căn cứ phân loại thông qua hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo hoặc những hàng hóa có thể phân loại được thông qua thông tin tại hệ thống MHS.

   - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc “Danh mục các mặt hàng không phải lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại” tại phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này.

   - Hàng hóa đã có Thông báo kết quả phân loại hàng hóa hoặc Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa, người khai hải quan đề nghị thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 1.g, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và cơ quan hải quan sử dụng Thông báo kết quả phân loại hàng hóa hoặc Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

   - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế.

   Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như phân tích trên này trong trường hợp nghi ngờ việc khai báo không chính xác hay có khả năng gian lận thì thực hiện lấy mẫu yêu cầu phân tích, trong đó Mục 13 của “Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu” ghi rõ mã số gian lận so với mã số khai báo, lý do nghi ngờ, tiêu chí cần phải phân tích để có cơ sở phân loại.

   Trên đây là quy định các trường hợp không thực hiện lấy mẫu để phân tích, nhằm mục đích phân loại áp dụng thuế hàng hóa tại khâu thông quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn