Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Ngày hỏi:13/03/2018

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hồng Đào, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Ban biên tập cho tôi hỏi: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0937***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

   Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

   Ví dụ 4: Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau:

   - Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.

   - Bà C được giảm trừ các khoản sau:

   + Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng

   + Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):

   3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng

   + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

   40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng

   Tổng cộng các khoản được giảm trừ:

   9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

   - Thu nhập tính thuế của Bà C là:

   40 triệu đồng - 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

   - Số thuế phải nộp:

   Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

   + Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

   5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng

   + Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

   (10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

   + Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

   (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

   + Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

   (20,4 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng

   - Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:

   0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

   Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

   Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

   20,4 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

   Trên đây là nội dung quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn