Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ

Ngày hỏi:07/01/2019

Đơn vị có thuê cá nhân viết gia công 1 công đoạn của phần mềm, giá trị là 50 triệu (hợp đồng thời vụ). Để được đưa vào chi phí, cá nhân đó có đi mua hóa đơn do đội thuế bán nhưng đội thuế bảo là dưới 100 triệu không cần mua hóa đơn của đội thuế bán mà chỉ chịu thuế TNCN là 10% thôi, đơn vị trả bằng tiền mặt. Xin hỏi như vậy có hợp lý không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ
   (ảnh minh họa)
  • Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Như vậy khi cá nhân ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 tháng có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì khi chi trả lương doanh nghiệp sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả cho người lao động và cần các giấy tờ sau:

   - Hợp đồng lao động, phiếu chi lương, bảng chấm công...

   - Bản CMND photo và phải kê khai thuế TNCN.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn