Cách tính thuế TNCN từ nhượng quyền thương mại của người không cư trú năm 2019

Ngày hỏi:30/01/2019

 Xin cho hỏi: Cá nhân không cư trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ các các hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thì số thuế thu nhập cá nhân mà họ phải nộp sẽ được tính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 04/2007/QH12 (sửa đổi năm 2012 và năm 2014); Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 92/2015/TT-BTC.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thu nhập của cá nhân không cư trú từ hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

   Trong đó, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương mại.

   Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân không cư trú nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, bao gồm cả trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại.

   Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập tính thuế và thuế suất. Số thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp phải nộp được tính theo công thức sau đây:

   Thuế TNCN phải nộp = (Thu nhập tính thuế TNCN) x (Thuế suất thuế TNCN)

   TRONG ĐÓ:

   (1) Thu nhập tính thuế TNCN là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú tại Việt Nam, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

   Thu nhập tính thuế TNCN từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú có thể được xác định cụ thể thông qua công thức sau đây:

   Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập từ nhượng quyền thương mại - 10 triệu đồng

   Lưu ý: Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.

   (2) Thuế suất thuế TNCN: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập mà cá nhân không cư trú nhận được từ nhượng quyền thương mại là 5%.

   Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

   Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhượng quyền thương mại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn