Cách xử lý thuế khi tiêu hủy phế liệu trong định mức và ngoài định mức của hàng gia công xuất khẩu?

Ngày hỏi:24/08/2019

Theo quy định của pháp luật thì định mức thực tế của một đơn vị sản phẩm = tổng lượng nl đã dùng/ tổng lượng sp thu được. Vậy xin hỏi cách xử lý thuế khi tiêu hủy phế liệu trong định mức và ngoài định mức của hàng gia công và sản xuất xuất khẩu? Công ty tôi đang cần rất gấp xin được hỗ trợ.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định:

   Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

   1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:

   a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

   b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

   c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu;

   d) Hàng hóa nhập khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉ dùng làm hàng mẫu.

   - Căn cứ Công văn 8127/TCHQ-TXNK năm 2017 của Tổng cục Hải quan quy định:

   ...

   Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.

   Như vậy, theo các quy định trên, công ty bạn không phải kê khai nộp thuế đối với phế liệu thu được trong quá trình sản xuất phải tiêu hủy với điều kiện số phế liệu đó đáp ứng quy định về định mức, có tham gia và phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn