Cán bộ về hưu đóng đảng phí như thế nào?

Ngày hỏi:05/11/2019

Xin chào, tôi 61 tuổi, hưởng lương hưu trí, hiện nay tôi còn tham gia Hội đặc thù ở xã. Xin hỏi đảng phí đóng như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí thì:

   "1- Đảng viên trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí.

   2- Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội: đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

   3- Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế: đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị.
   ...
   6- Khuyến khích đảng viên thuộc mọi đối tượng trên đây tự nguyện đóng đảng phí cao hơn mức quy định nhưng phải được chi ủy đồng ý."

   Theo quy định thì đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội. Khuyến khích đảng viên thuộc mọi đối tự nguyện đóng đảng phí cao hơn mức quy định nhưng phải được chi ủy đồng ý.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn