Chi khen thưởng có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Ngày hỏi:01/03/2019

Công ty mình có trích lập quỹ khen thưởng cho nhân viên và quỹ khen thưởng cho Ban giám đốc/Hội đồng thành viên từ Lợi nhuận sau thuế TNDN, vậy khi sử dụng các quỹ này để chi thưởng cho nhân viên hoặc thành viên của Ban giám đốc/Hội đồng thành viên vẫn phải tính thuế TNCN?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi khen thưởng có chịu thuế thu nhập cá nhân?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1.e Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân sẽ bao gồm Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

   - Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

   - Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

   - Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

   - Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Như vậy, theo quy định trên thì khoản tiền thưởng của người lao động sẽ phải chịu thuế Thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là khoản trích lập quỹ khen thưởng cho nhân viên và quỹ khen thưởng cho Ban giám đốc/Hội đồng thành viên từ Lợi nhuận sau thuế TNDN cũng phải đóng thuế TNCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn