Chi nhánh sử dụng mẫu hóa đơn với trụ sở chính thì có cần phải phát hành hóa đơn không?

Ngày hỏi:01/01/2011

Chi nhánh sử dụng mẫu hóa đơn với trụ sở chính thì có cần phải phát hành hóa đơn không?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Trường hợp chi nhánh thực hiện khai thuế GTGT riêng thì vẫn phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   Trường hợp trụ sở chính khai thuế GTGT cho chi nhánh thì chi nhánh không cần gửi thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn