Chi nhánh xuất hóa đơn thay công ty thì công ty có được khấu trừ thuế không?

Ngày hỏi:06/12/2019

Bên anh là chi nhánh, không đủ năng lực đấu thầu do đó mượn năng lực đấu thầu và ủy quyền của tổng công ty. Khi chi nhánh của anh muốn xuất hoá đơn thì anh lại vướng quy định Luật đấu thầu và tổng cục thuế: Nếu chi nhánh xuất hoá đơn thì chủ đầu tư không được khấu trừ thuế. Vậy trong trường hợp này chi nhánh có được xuất hoá đơn không? Dẫn giúp anh căn cứ pháp lý.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 9 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

   “Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ thì bên được ủy nhiệm lập hóa đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn.”

   Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

   “Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

   Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế của công ty, đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được kê khai khấu trừ thuế tại theo quy định.

   => Như vậy, theo thông tin anh có cung cấp thì bên anh là chi nhánh được sự ủy quyền của tổng công ty, trong trường hợp này chi nhánh vẫn được xuất hóa đơn nhưng phải được sự ủy nhiệm của tổng công ty. Nội dung trên hóa đơn ủy nhiệm phải ghi tên đơn vị bán là tổng công và đóng dấu bên trái của tờ hóa đơn. Việc ủy nhiệm phải được lập thành văn bản.

   => Bên tổng công ty có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng đã ủy nhiệm cho bên chi nhánh lập hóa đơn nên bên tổng công ty vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nếu đáp ứng điều kiện luật định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn