Chi phí đầu vào phục vụ cho việc mua bán hàng hóa này có phát sinh thuế GTGT thì có được khấu trừ không?

Ngày hỏi:04/11/2015
Từ năm 2014 mặt hàng nông sản không phải chịu thuế GTGT, vậy Từ năm 2014 đến nay tôi đã gộp tiền thuế và tiền hàng vào cột tiền hàng khi hạch toán kế toán. Vậy tiền thuế này được khấu trừ thì tôi phải làm thế nào để được hoàn số thuế GTGT đó và số tiền thuế đã gộp nêu trên có được khấu trừ hay hoàn không? Bà: Trần Thị Tý Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Gia Nguyên Đắk Nông

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Đắk Nông tư vấn như sau:

  • Tại điểm 5 điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ Tài Chính có nội dung quy định:

   “5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

   Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

   Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.”

   Như vậy ứng với nội dung câu hỏi của bà và theo quy định này thì: Từ năm 2014 mặt hàng nông sản không phải là “mặt hàng không chịu thuế GTGT”.

   Các doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kinh doanh mặt hàng nông sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho DN,HTX ở khâu kinh doanh thương mại sẽ không phải khai và tính nộp thuế GTGT mặt hàng này; Vì vậy nếu Bà thuộc trường hợp trên thì sẽ không phải khai và tính nộp thuế đối với các mặt hàng đã nêu.

   Thuế GTGT của chi phí đầu vào phục vụ việc mua bán các mặt hàng nông sản trong trường hợp nêu trên chưa có quy định không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào “nên vẫn được khấu trừ”;

   Tại Khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ Tài Chính quy định:

   “8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

   Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

   Do đó, từ năm 2014 đến nay Bà đã gộp tiền thuế GTGT đầu vào vào chi phí sản xuất kinh doanh (tiền hàng) để hạch toán kế toán nếu các cơ quan chức năng chưa thực hiện việc kiểm tra (thanh tra) thì bà có thể được khấu trừ hoặc hoàn thuế; Để được khấu trừ hoặc hoàn thuế Bà phải thực hiện điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào đã gộp vào tiền hàng bằng cách khai bổ sung: tờ khai thuế GTGT các tháng (quý) và báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014 (để tránh sai sót khi khai bổ sung Bà liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị hướng dẫn cụ thể).


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Đắc Nông
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn