Chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

Ngày hỏi:14/05/2015

Trường hợp trong một ngày mua hai lần, mỗi lần mua giá thanh toán dưới hai mươi triệu đồng, nhưng tổng hai lần mua trên hai mươi triệu đồng, không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì có được xác định là chi phí hợp lý hay không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

  • Tại Điểm 5, Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn:

   “5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT...”

   Tại Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế GTGT:

   “9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

   Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế TNDN, có quy định:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…”

   Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty mua của một nhà cung cấp, mỗi lần mua dưới hai mươi triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong ngày, tổng các lần mua từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN giá trị hàng hóa trước thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với trường hợp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và toàn bộ hóa đơn đó cũng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Sơn La
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn