Chi phí kiểm định chất lượng công trình

Ngày hỏi:15/07/2009
Tại mục IV điểm 1, 2 Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 quy định "Chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình" được xác định bằng cách lập dự toán theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan. Nhưng tại địa phương chúng tôi từ ngày Thông tư 16/2008/TT-BXD có hiệu lực đến bây giờ Tỉnh chưa ban hành đơn giá để lập dự toán cho các chi phí trên nên chúng tôi không khái toán được chi phí này cho các công trình cần kiểm định chất lượng công trình trên địa bàn; các đơn vị tư vấn hoạt động trên địa bàn vẫn đang áp dụng cách tính theo Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 (bằng 35% chi phí giám sát) làm như thế này là sai. Vậy đề nghị Bộ Xây dựng giúp chúng tôi giải quyết vướng mắc này./.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Chi phí chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Dự toán được lập trên cơ sở phạm vi, nội dung công việc do tư vấn thực hiện, số lượng chuyên gia, thời gian thực hiện của chuyên gia, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn