Chi phí quà tặng cho nhân viên nhân lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 có được trừ?

Ngày hỏi:10/04/2019

Công ty tôi năm nay lần đầu tiên phát động thi đua trong tập thể nhân viên ở quý 01 để tặng quà cho nhân viên nổi bật vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 sắp tới. Hiện tại công ty đã mua quà tặng cho nhân viên. Công ty muốn hỏi chi phí mua quà tặng cho nhân viên trong trường hợp này công ty có được tính vào chi phí được trừ của năm 2019 hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BTC thì khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

   Lưu ý: Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không được quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Trường hợp tổng số chi phúc lợi nêu trên vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế thì phần vượt quá sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

   Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

   Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12 tỷ đồng : 12 tháng) = 1 tỷ đồng.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể thấy khoản chi quà tặng cho người lao động vào những ngày lễ lớn của đất nước (như Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày quốc khánh 02/9,...) được xem là chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

   Doanh nghiệp được trừ khoản chi trên khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng điều kiện tổng khoản chi có tính chất phúc lợi nêu trên của doanh nghiệp không được quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

   Do đó: Trường hợp công ty bạn năm 2019 có phát động thi đua trong tập thể nhân viên ở quý 01 để tặng quà cho nhân viên nổi bậc vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 sắp tới, nếu công ty đáp ứng đủ điều kiện tổng số chi có tính chất phúc lợi của công ty không quá 01 tháng lương bình quân thực tế của công ty trong năm 2019 thì khoản chi này sẽ được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty trong năm 2019.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn