Chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình

Ngày hỏi:13/07/2009
Hiện nay tôi đang công tác tại Phòng Công Thương huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. Tôi có một số vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản mong Bộ hướng dẫn cụ thể giúp tôi để tôi hoàn thành tốt công việc được giao.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình
   (ảnh minh họa)
  • Chi phí xây dựng công trình bao gồm chi phí xây dựng các công trình chính, các công trình phụ phục vụ thi công (chi phí nhà tạm tại hiện trường), do vậy chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí xây dựng (bao gồm cả chi phí nhà tạm tại hiện trường) trước thuế. Cách tính của bạn như trong thư là đúng.

   Giá vật liệu để lập dự toán xây dựng công trình do chủ đầu tư lựa chọn, quyết định phù hợp với công trình và mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình. Các thông báo giá chỉ có tính chất tham khảo. Vì vậy nếu giá vật liệu do Liên sở Tài chính - xây dựng tại địa phương công bố không kịp thời hoặc không phù hợp với mặt bằng giá thị trường thì Chủ đầu tư căn cứ thông báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của các nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho các công trình khác cùng tiêu chuẩn về chất lượng để lựa chọn giá vật liệu áp dụng cho công trình. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn