Chi phí trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không

Tiền thuê xích lô, tiền thuê xe vận chuyển của cá nhân, tiền gửi hàng cho xe trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tất cả mọi tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập, giao hoá đơn cho khách hàng theo quy định. Trường hợp bán lẻ hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hoá đơn. Nếu người mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán hàng vẫn phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng hoá bán lẻ cho người tiêu dùng có giá trị dưới mức quy định tuy không phải lập hoá đơn nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

   Như vậy các khoản tiền thuê xích lô, tiền thuê xe vận chuyển của cá nhân, tiền gửi hàng cho xe trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn thì không được tính vào chi phí hợp lý, để được tính vào chi phí được trừ khi xác định TNCT, đơn vị phải cùng với người bán trực tiếp đến cơ quan Thuế yêu cầu mua hoá đơn lẻ; Hồ sơ mua hoá đơn lẻ:

   - Đơn đề nghị mua hoá đơn

   - Hợp đồng công việc cụ thể.....


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn